LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
IoT

NXP zapowiada platformę zabezpieczeń dla Internetu Przedmiotów

Bezpieczeństwo systemów elektronicznych i zaufanie do nich są dziś kluczowymi problemami, a ich waga rośnie wraz z rozwojem urządzeń połączonych w ramach Internetu Przedmiotów (IoT). NXP ujawniło ostatnio informacje o platformie zabezpieczeń, która pozwala na tworzenie zaufanych połączonych urządzeń. Platforma o nazwie QorIQ Layerscape Secure Platform  jest oparta na architekturze NXP gwarantującej zaufanie, która pozwala projektantom urządzeń IoT łatwo budować bezpieczne i zaufane systemy. Rozwiązanie to stanowi kompletny zestaw: sprzęt i oprogramowanie, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie produktu na każdym etapie jego życia.

Obserwowane ostatnio naruszenia bezpieczeństwa w niepozornych urządzeniach, takich jak kamery internetowe czy przystawki do telewizorów, sygnalizują zarówno ryzyko ataku na infrastrukturę podłączoną do Internetu, jak i szpiegowania użytkowników. Aby zabezpieczyć rozwiązania IoT przed niepowołanym dostępem, trzeba je zbudować w oparciu o technologię, która zapewnia wszelkie zabezpieczenia i zaufanie do produktu podczas całego cyklu jego życia. Oferując platformę Layerscape Secure, NXP wykorzystuje doświadczenia w wieloletnim rozwoju systemów wbudowanych dla wojska, lotnictwa i przemysłu.

Najważniejsze cechy platformy Layerscape Secure:

  • Platforma NXP to zintegrowane rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo. Zaufana architektura zapewnia bezpieczne bootowanie, bezpieczne debugowanie, ochronę przed niepowołaną ingerencją, sprawdzanie integralności w czasie pracy (RTIC) oraz funkcje ochrony klucza niejawnego.
  • Narzędzie do zabezpieczenia dostaw oferuje takie funkcje, jak autoryzacja kodu, konfiguracja sprzętowej polityki bezpieczeństwa, bezpieczna instalacja i konfiguracja uprawnień. Funkcje te można łatwo zintegrować w urządzeniach dostarczanych przez producentów OEM i systemach DLM dostawców zewnętrznych.
  • Zaufany Linux: zaufane aplikacje i usługi zbudowane są na bezpiecznym systemie operacyjnym.
  • Pakiet zabezpieczeń sieciowych: Zapewnia bezpieczne połączenia dzięki protokołom zabezpieczeń ze sprzętową akceleracją, w tym IPsec oraz SSL. Dostępny jest też firewall i możliwość głębokiej analizy pakietów.

Layerscape Secure Platform to zatem kompletna oferta, która zapewnia funkcje bezpieczeństwa i zaufania podczas całego cyklu życia urządzenia.

Platforma Layerscape Secure dostarcza narzędzia i infrastrukturę pomagające producentom i dostawcom OEM tworzyć, wdrażać, utrzymywać, a nawet wycofywać z użytku zaufane systemy związane z urządzeniami i bramami IoT. Narzędzia i metody Layerscape Secure Platform wspomagają modele rozproszonej produkcji, nie wymagając wysokiego poziomu zabezpieczeń czy zaufania od samych zakładów produkcyjnych.

Projektanci i producenci mogą również skorzystać z dogłębnej znajomości systemów bezpieczeństwa NXP dzięki usługom konsultingowym – ocenie stosowanych procesów, identyfikacji potencjalnych słabości i doradztwie w zakresie rozwiązań.

Dodatkowe informacje o QorIQ można uzyskać na stronie platformy.