MPLAB Xpress – zdalne środowisko programistyczne dla mikrokontrolerów PIC

00

Microchip jest jedną z wiodących firm produkujących mikrokontrolery (obecnie jest właścicielem m.in. Atmela). Firma zaczęła oferować nowe, bezpłatne narzędzie dla programistów pod nazwą MPLAB Xpress. Jest to okrojona wersja znanego pakietu MPLAB X IDE, od której różni się przede wszystkim faktem, że jest dostępna w „chmurze”.

Microchip startuje ze swoim nowym pakietem narzędziowym. Bardziej znane jest podobne funkcjonalnie środowisko o nazwie mbed firmy ARM, także pracujące w chmurze. Ponieważ sam używam od jakiegoś czasu mbed, ale również MPLAB X IDE postanowiłem sprawdzić jak wygląda praca z MPLAB Xpress.

Idea pracy w „chmurze” opiera się na dostępie do Internetu i uruchamianiu aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie zapisuje w pamięci swojego komputera wersji instalacyjnej programu i go nie instaluje. W czasie normalnej pracy nie zapisuje na dysku swojego komputera efektów pracy. Wszystkie pliki są umieszczane „gdzieś” na serwerach, a my nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Jednak zazwyczaj istnieje możliwość zapisania na dysku na żądanie własnych projektów. Użytkownik musi utworzyć sobie konto z nazwą i hasłem i to konto identyfikuje projekty aplikacji. Jest to z jednej strony bardzo wygodne, bo można w dowolnym miejscu na dowolnym komputerze pracować z projektem. Z drugiej strony zawsze jest obawa szczególnie w przypadku ważnych projektów, ze może gdzieś zginąć lub zostać „przejęty” przez hakerów.

MPLAB Xpress w obecnej wersji jest przeznaczony dla mikrokontrolerów 8-bitowych produkowanych przez Microchip i może współpracować wyłącznie z programatorem PicKit3 i programatorem umieszczonym na płytce ewaluacyjnej MPLAB Xpress Evaluation Board. Na tej płytce znajduje się programator debugger zbudowany w oparciu o mikrokontroler PIC18LF25K50 i mikrokontroler PIC16F18855, czujnik temperatury EMC1001 i złącze do podłączania modułów zewnętrznych.

Pracę ze środowiskiem zaczynamy od zarejestrowania się na stronie Microchipa (utworzenia sobie konta), jeżeli takiego konta jeszcze nie mamy. Jest to jedno wspólne konto potrzebne na przykład do dostępu do próbek układów, dostępu do kompilatorów, dostępu do pomocy technicznej itp.

Żeby zacząć pracę trzeba przejść do strony https://mplabxpress.microchip.com/mplabcloud/. W teorii powinna się otworzyć na tej stronie aplikacja MPLAB Xpress, przynajmniej tak mówią pliki pomocy technicznej. W rzeczywistości jesteśmy przekierowywani na stronę https://www.microchip.com/mplab/mplab-xpress (rysunek 1).

 

 image001

Rys. 1. Strona internetowa o adresie https://www.microchip.com/mplab/mplab-xpress

 

Na tej stronie należy kliknąć na Test Drive i otworzy się strona z przykładowymi projektami dla modułu ewaluacyjnego. Tam trzeba otworzyć jeden z projektów klikając na przycisk OPEN. Dopiero wtedy otwiera się okno z MPLAB Xpress z wybranym projektem. Jest to dość zagmatwane i mam nadzieję, że to stan przejściowy i w przyszłości dostęp do programu będzie łatwiejszy.

Okno programu jest w istocie uproszczonym oknem MPALB X IDE. Te uproszczenia są głównie wynikiem ograniczenia funkcjonalności do mikrokontrolerów 8-bitowych i możliwości stosowania dwu programatorów/debugerów. Do dyspozycji jest jak na razie tylko jeden plug-in MCC.

W pasku narzędzi są umieszczone ikony:

image001_ik tworzenie nowego pliku

image002_ik tworzenie nowego projektu

image003_ik otwieranie projektu

image004_ik zapisz wszystko

image005_ik uruchom MCC Microchip Code Configurator

image006_ik opcje: Build Project, Build For Debugging, Build For Export

image007_ik jak wyżej, ale z opcja Clean

image008_ik make and program Device

image009_ik uruchom debuggera

Główne okno programu MPLAB Xpress składa się z czterech okien:

  • Okna projektu pokazanego na rysunku 2.

image002

Rys. 2. Okno projektu

 

  • Okna dashboard pokazanego na rysunku 3.

image003

Rys. 3. Okno Dashboard

 

  • Okna edycji plików źródłowych pokazanego na rysunku 4.

 image004

Rys. 4. Okno edycji plików

 

  • Okna Output pokazanego na rysunku 5.

 image005

Rys. 5. Okno Output

 

O autorze