Zmiany w strukturze firmy Renesas mają przyspieszyć jej wzrost

Renesas Electronics, znaczący gracz na rynku elektroniki użytkowej i urządzeń wbudowanych, zamierza przyspieszyć swój wzrost dzięki udanemu przejęciu firmy Intersil, podziałowi na trzy jednostki biznesowe i stabilizacji łańcucha dostaw. Związane z tym będą także pewne zmiany kadrowe.

24 lutego Renesas zakończył oficjalne procesy konsolidacji z nowo przejętą firmą Intersil. Ten amerykański producent układów analogowych i zarządzających zużyciem energii jest już przede wszystkich podwykonawcą Renesasa. To znaczący krok na ścieżce rozwoju japońskiej korporacji w globalną markę – „One Global Renesas”. Wyjątkiem od tej polityki jest utworzenie specjalnego działu firmy, zajmującego się rynkiem chińskim, gdyż zdaniem jej szefostwa, ma on wyjątkowy potencjał do wzrostu i wymaga specjalnej uwagi.

Przejęcie firmy Intersil pociągnęło za sobą także reorganizację wewnętrznej struktury firmy, składającej się do tej pory z dwóch działów: elektroniki na rynek motoryzacyjny i elektroniki ogólnego przeznaczenia, który ma szczególnie skorzystać na przejęciu. Teraz dołączy do nich także trzeci dział, specjalizujący się w rozwiązaniach dla przemysłu. Poszczególne działy mają teraz uzyskać większą niezależność, zarówno w kwestii doboru tematów badań i projektów, jak i polityki sprzedaży i marketingu, ale także większą odpowiedzialność za efekty tych działań.

Oprócz powyższych zmian Renesas zdecydował się także scentralizować zarządzanie łańcuchem dostaw, co ma doprowadzić do optymalizacji tego procesu w skali całej firmy. Opublikowano już nowy podział organizacyjny firmy oraz ogłoszono istotną zmianę personalną – na stanowisku prezesa amerykańskiego oddziału korporacji Ali Sebt zostanie zastąpiony przez Hiroto Nittę, który dotychczas pełnił rolę zastępcy.

O autorze