Nowe narzędzie firmy Microchip do kontroli napędu

Firma Microchip wprowadziła do oferty przeznaczoną do sterowania napędem zaawansowaną wtyczkę dla zintegrowanego środowiska programistycznego MPLAB X IDE. Ma ona możliwość automatycznej kalibracji i testów zgodności.

Wtyczka o nazwie motorBench Development Suite jest narzędziem GUI, które zapewnia automatyczną kalibrację wzmocnienia pętli sprzężenia zwrotnego i pomiary najważniejszych parametrów stałych napędu, takich jak rezystancja, indukcyjność i siła elektromotoryczna. Wtyczka ta gromadzi wszystkie informacje istotne dla systemu sterowania napędem i automatycznie reguluje wzmocnienia algorytmu sterującego. Oprogramowanie następnie wykorzystuje zgromadzone informacje do generacji kodu projektu środowiska MPLAB X, który można uruchomić na cyfrowych kontrolerach sygnałów (DSC) dsPIC33EP firmy Microchip. Wygenerowany kod można przeglądać i edytować w zależności od potrzeb, a następnie zapisać w pamięci Flash jako oprogramowanie producenta sterujące napędem.

MotorBench pozwala zautomatyzować czasochłonny i skomplikowany proces regulacji pętli kontroli regulującej szybkość i moment obrotowy w celu zapewnienia odpowiednich obrotów silnika elektrycznego. Jest to nowa i bardzo pomocna funkcja, która pozwala koncentrować uwagę na innych elementach oprogramowania i przyspieszyć wprowadzenie gotowego produktu na rynek.

Obecnie środowisko motorBench Development Suite można stosować z płytką projektową Microchip dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2) oraz zewnętrznym modułem rozszerzeń (PIM) do kontroli napędu dsPIC33EP256MC506 (MA330031-2) i trójfazowym, bezszczotkowymi silnikiem prądu stałego zasilanym napięciem 24 V z enkoderem (AC30022).

Wtyczka motorBench Development Suite jest darmowym rozszerzeniem dla środowiska MPLAB X IDE. Płytka projektowa dsPICDEM  MCLV-2 (DM330021-2), moduł PIM do sterowania napędem (MA330031-2) i trójfazowy silnik bezszczotkowy 24 V z enkoderem (AC300022) są już dostępne w sprzedaży.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Microchip: www.microchip.com/motorBench.

O autorze