CST STUDIO SUITE – wersja 2017 już dostępna

Firma Computer Simulation Technology AG (CST, Darmstadt, Niemcy), ogłosiła wprowadzenie na rynek wersji 2017 oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych CST STUDIO SUITE®. Edycja ta zawiera szereg nowych narzędzi do syntezy i analizy oraz ulepszenia istniejących już funkcji.

CST STUDIO SUITE to pakiet oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych 3D z solverami do różnych zastosowań w całym zakresie widma fal elektromagnetycznych, w tym aplikacji typu “multiphysics” (łączna analiza mechaniczna i termiczna) oraz zagadnień związanych z ruchem cząstek naładowanych w polu EM (lampy mikrofalowe). Wszystkie narzędzia CST® są dostępne w jednym graficznym interfejsie użytkownika i mogą być łączone ze sobą w celu hybrydyzacji symulacji. Oprogramowanie CST STUDIO SUITE jest używane w wiodących firmach elektronicznych i zaawansowanych technologii do projektowania i optymalizacji produktów oraz w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi normami. Oparta na sukcesie poprzednich edycji wersja CST STUDIO SUITE 2017 udostępnia nowe funkcje umożliwiające rozszerzone symulacje i bardziej dogłębne analizy problemów EM.

Nowe narzędzie „Filter Designer 3D” (FD3D) pozwala automatycznie projektować filtry ze sprzężeniami krzyżowymi (cross-coupled filter) oraz zwrotnice (diplexer filter) spełniające np. specyfikację podającą zera transmisji, współczynnik dobroci Q lub poziom zafalowań ch-ki. Złożona geometria i duża wrażliwość na jej odchyłki sprawiają, że filtry te są trudne do zaprojektowania i dostrojenia tradycyjnymi metodami. Ekstrakcja macierzy sprzężeń za pomocą narzędzia FD3D to efektywny sposób strojenia filtrów 3D.

Nowa funkcja “Interference Task” pozwala łatwo wykrywać potencjalne problemy związane z odpornością elektromagnetyczną (EMI) wielu urządzeń lub systemów RF pracujących w bliskim sąsiedztwie lub na jednym obiekcie. Algorytm korzysta z danych z symulacji opisujących sprzężenia EM pomiędzy różnymi systemami RF. “Interference Task” pokazuje, które pary urządzeń lub systemów mogą być potencjalnie narażone na wzajemne zakłócenia. Pozwala to testować rozwiązania ograniczające niepożądane zjawiska jeszcze na etapie wirtualnego prototypu.

Algorytm “Asymptotic Solver” w programie CST STUDIO SUITE może teraz obliczać sprzężenia między antenami. “Asymptotic Solver” może symulować efektywnie bardzo duże obiekty, takie jak samoloty, statki i budynki, co daje możliwość analizy wielu scenariuszy rozmieszczenia anten. Symulacje mogą być łączone z funkcją “Interference Task” w celu szczegółowej analizy wzajemnych zakłóceń lokalnych systemów łączności na pojazdach, okrętach i samolotach.

W wersji 2017 rozbudowano również narzędzia CST MPHYSICS® STUDIO przez dodanie algorytmu “Conjugate Heat Transfer Solver” (CHT). Solver ten stosuje metodę “Computational Fluid Dynamics” (CFD) do symulacji przepływu powietrza przez urządzenia elektroniczne z uwzględnieniem parametrów wentylatorów i otworów wentylacyjnych. Dzięki solverowi CHT użytkownicy mogą uwzględniać systemy chłodzenia w symulacjach typu “multiphysics”, co pozwala na dokładniejsze zaprojektowanie i optymalizację urządzenia jeszcze przed wykonaniem fizycznego prototypu.

W nowej wersji również silnik oprogramowania został starannie dopracowany pod kątem optymalizacji wydajności obliczeń na najnowszych platformach sprzętowych.

Najważniejsze nowe funkcje CST STUDIO SUITE 2017:

  • Funkcje ogólne

– Wspólna biblioteka komponentów 3D

– Strojenie parametryczne

– Procesy symulacyjne pod systemem Linux

– Możliwość zmian ułożenia modeli voxelowych ciała ludzkiego (voxel model poser)

  • Narzędzia do projektowania i analizy

– Nowe narzędzie “Filter Designer 3D”

– Nowe narzędzie “Interference Task”

– Ulepszony “Array Wizard” do edycji i symulacji anten ścianowych

  • “Transient Solver” i “TLM Solver”

– Nowe typy portów

– Automatyczne wykrywanie identycznych portów w antenach ścianowych

– Materiały typu metal ze stratną powłoką lub chropowatością powierzchni

– Anizotropowe materiały cienkowarstwowe

  • “Frequency Domain Solver”

– Obwody SPICE z elementami skupionymi zintegrowane z modelem 3D

– Automatyczny kreator do symulacji ferrytów polaryzowanych

  • “Integral Equation Solver”

– Materiały z impedancją powierzchniową opisaną w tabeli

– Poprawiony algorytm symulacji anten wykonanych z cienkiego drutu

  • “Asymptotic Solver”

– Wyznaczanie sprzężeń między antenami

– Monitory pola bliskiego 2D

  • “Low Frequency Solver”

– Kreator do symulacji maszyn elektrycznych

– Mapy sprawności

  • “Particle Tracking Solver”

– Model emisji dla powłoki plazmowej

  • CST MPHYSICS STUDIO

– Symulacja chłodzenia przy użyciu “Conjugate Heat Transfer Solver”

– Symulacja termiczna z ośrodkiem przemieszczającym się

  • EDA (analiza druków PCB)

– Poprawione parametry solvera “Power Integrity”

– Roszerzone wsparcie dla modeli IBIS

O autorze