Współpraca BT, Intercede oraz Imagination w zakresie zabezpieczeń IoT

Firma Imagination we współpracy z Intercede – zajmującą się cyfrowymi systemami identyfikacji i uwierzytelnienia – zaprezentują nowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo Internetu Przedmiotów podczas wystawy Innovation 2017. Wystawa ta jest organizowana dwa razy w roku przez firmę BT. Inicjatywa współpracy podjętej przez Imagination, Intercede, BT i inne firmy z branży zaowocowała platformą demonstracyjną o nazwie „Trust Continuum”. Pozwala ona pokazać, w jaki sposób można zorganizować architekturę układów typu System-on-Chip (SoC) dla domowych routerów pełniących funkcję, aby zapewnić coraz częściej wymagane bezpieczeństwo i metody zarządzania urządzeniami IoT, usługami i technologiami.

Celem Trust Continuum jest rozwój innowacyjnej architektury w routerach bram. Routery, które służą do zarządzania ruchem między siecią domową a Internetem, teraz mogą stanowić bezpieczne i inteligentne koncentratory obsługujące wszystkie urządzenia i usługi IoT na terenie domu. Użytkownicy dzięki temu będą mieli zapewnione bezpieczeństwo, prywatność i możliwość intuicyjnej obsługi. Natomiast operatorzy odniosą korzyści dzięki nowym, atrakcyjnym modelom biznesowym i możliwości ciągłego, elastycznego dodawania oraz zarządzania nowymi, zaufanymi usługami.

BT Innovation 2017 była przeznaczona dla zaproszonych ekspertów, którzy mieli okazję zaprezentować i omówić najlepsze osiągnięcie i innowacyjne projekty z obszaru technologii telekomunikacji. Prezentacja Trust Continuum, przedstawiona w ramach bloku poświęconemu cyberbezpieczeństwu, definiuje sposób, w jaki producenci bram, operatorzy i dostawcy usług mogą zagwarantować zaufanie względem systemu. Rozwiązanie to polega na zapewnieniu źródła zaufania połączonego urządzenia podczas całej drogi od produkcji układu krzemowego do wdrożenia usługi u klienta. Oznacza to gwarancję, że urządzenie wykorzystuje właściwe oprogramowanie zainstalowane przez producenta i pracuje w zamierzonym trybie. Dopiero na tej podstawie serwer może zaufać urządzeniu, które próbuje uzyskać dostęp do jego usług. Jednocześnie samo urządzenie może zaufać usługom, do których otrzymało dostęp.

Podczas prezentacji zostaną wykorzystane opracowane przez Imagination procesory MIPS, w których zastosowano rozwiązanie OmniShield i technologię Intercede MyTAM, a także inne technologie partnerów. Dzięki nim możliwe stało się opracowanie architektury bramy, które pozwala operatorowi na wygodne zarządzanie ekosystemem IoT.

Kierownik ds. badań nad bezpieczeństwem BT, Paul Kearney odegrał kluczową rolę w tworzeniu Trust Continuum w ramach grupy roboczej Trust Continuum prpl Foundation, wraz z reprezentantami Imagination, Intercede, Intrinsic-ID, Kernkonzept, Synopsys i innych firm. Grupa opracowała interfejs aplikacji (API) potrzebny, aby zapewnić gwarantowane sprzętowo zabezpieczenie całego ciągu komunikacji odpowiadającemu rozwijającym się modelom biznesowym opartym na usługach. Zespół przedstawia już pierwsze interfejsy aplikacji do oceny przez specjalistów.

Podczas Innovation 2017 Intercede oraz Imagination zaprezentowały, w jaki sposób kompletny łańcuch zaufania można stworzyć w oparciu o domową bramę. Pozwoli to operatorom i dostawcom usług IoT sprawnie wdrożyć, dostarczyć i utrzymywać zaufane usługi, jednocześnie zmniejszając wymagane zasoby sprzętowe i upraszczając obsługę z punktu widzenia użytkownika. Prezentacja skupia się wokół platformy opartej na układzie MIPS, która obsługuje wiele odizolowanych od siebie zaufanych środowisk uruchomieniowych (TRE). W ich obrębie usługi, a w tym wykorzystywana przez nie komunikacja sieciowa, mogą być instalowane i obsługiwane przez operatora. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zaawansowanym możliwościom wirtualizacji sprzętu oferowanym przez procesory MIPS, a także klienta i aplikację mobilną Intercede MyTAM. Umożliwiają one dynamiczne tworzenie TRE i bezpośrednie instalowanie w nich zaufanych aplikacji. Podczas prezentacji wykorzystano narzędzie hipernadzorcy systemu L4Re firmy Kernonzept oraz oparty na architekturze MIPS układ SoC opracowany przez Baikal Electronics.

O autorze