SunLike – nowe, białe LED mocy, powrót do natury!

Nowe diody LED z serii Sunlight zapewniają najlepszą jakość światła dzięki połączeniu opatentowanej przez Seoul Semiconductor technologii układów LED oraz materiałowi TRI-R opracowanemu przez Toshiba Materials. Diody pozwolą na realizację oświetlenia nowej generacji zoptymalizowanego pod kątem rytmu dobowego.

Firma Seoul Semiconductor, dostawca innowacyjnych technologii i produktów LED, przedstawiła nowe rozwiązanie, które pozwala otrzymać światło diody LED o widmie bardzo zbliżonym do słonecznego. Technologia ta została zaprezentowana na konferencji we Frankfurcie 26 czerwca. Nowa seria diod LED o naturalnym widmie została opracowana we współpracy Seoul Semiconductor i Toshiba Materials.

Rys. 1. Historia rozwoju oświetlenia

Powrót do naturalnego światła

Ludzie żyli wyłączenie w warunkach oświetlenia słonecznego przez dziesiątki tysięcy lat. Pierwsze latarnie pojawiły się zaledwie trzy wieki przed naszą erą. Wykorzystanie białych diod LED jako powszechnego źródła światła rozpoczęło się niecałe 20 lat temu, jednak szybko przyjęło się na całym świecie ze względu na wysoką sprawność i oszczędność kosztów możliwą dzięki oświetleniu LED. Jednak do tej pory obniżenie kosztów i zwiększenie jasności miało priorytet w porównaniu do jakości tego oświetlenia. Z tego powodu oświetlenie dostarczane przez konwencjonalne diody LED ma inne charakterystyki, niż naturalne światło słoneczne, które odpowiada ludzkiemu biorytmowi.

Technologia zastosowana w serii diod SunLike dokładnie odwzorowuje widmo naturalnego światła słonecznego, do którego ludzie są przyzwyczajenia. Rozwiązanie to maksymalizuje zalety naturalnego oświetlenia i minimalizuje wady sztucznych źródeł światła, dzięki czemu bardziej przypomina światło słoneczne. Naturalne widmo udało się uzyskać dzięki połączeniu technologii układów LED opracowanej przez Seoul Semiconductor oraz technologii TRI-R opracowanej przez Toshiba Materials, która wykorzystuje związki fosforu.

„Cieszymy się z wprowadzenia kolejnego innowacyjnego rozwiązania firmy południowokoreańskiej – serii diod LED SunLike, które wytwarzają widmo zbliżone do światłą naturalnego. Jest to przełom porównywalny do opracowania przez nas diod LED bez obudów WICOP.” – komentuje Hoon Lee, dyrektor generalny Seoul Semiconductor. – „Diody z serii SunLike zostaną wprowadzone na rynek oświetleniowy, pozwalając zaoferować użytkownikom bardziej komfortowe i zdrowsze warunki życia. Znajdą również zastosowanie w ogrodnictwie, zapewniając idealne warunki do wzrostu roślin – jest to rozwiązanie bezpieczniejsze od stosowania inżynierii genetycznej.”

Minimalizacja efektów ubocznych niebieskiego światła

Diody z serii SunLike stanowią optymalne źródło światła na potrzeby człowieka, zapewniając korzyści, jakie daje światło słoneczne, przy jednoczesnej minimalizacji wad sztucznych źródeł oświetlenia.

Niedawne badania prowadzone na uniwersytecie Harvarda i w innych wiodących ośrodkach sugerowały, że niebieskie diody LED, stosowane w większości komercyjnych urządzeń do generacji światła widzialnego, zapewniają pozytywna stymulację oka ludzkiego, która zwiększa uwagę i poprawia nastrój podczas dnia. Jednakże niebieskie diody uzyskują wysoki poziom widma niebieskiego, który może wywoływać negatywne skutki podczas obserwacji przez długi czas w godzinach nocnych, zaburzając naturalny biorytm człowieka. Diody z serii SunLike wykorzystują fioletową diodę LED w połączeniu ze związkami fosforu TR-R, aby zminimalizować poziom maksimum światła niebieskiego charakterystyczny dla typowych diod LED. Otrzymane w ten sposób światło wiernie odpowiada widmu światła słonecznego i zapewnia bardziej komfortowe oświetlenie.

Wierne odwzorowanie koloru światła słonecznego

Wyniki badań opublikowanych w czasopismach naukowych takich jak Nature dowodzą, że ludzie przez tysiące lat przyzwyczajeni wyłącznie do światła słonecznego wykształcili organy i biorytmy przystosowane do oświetlenia naturalnego. W siatkówce oka ludzkiego znajdują się komórki wrażliwe na kolor czerwony, zielony i niebieski, jednak tylko 5,7% z nich reaguje na barwę niebieską.

Rys. 2. Tylko 5,7% komórek siatkówki należy do grupy pręcików S, które reagują na barwę niebieską. Źródło: Nature, 1999

Ponieważ ilość niebieskiego światła, które nasze oczy są w stanie odebrać, jest ograniczona, niebieskie światło powyżej pewnego limitu jest rozpraszane. Wskutek tego następują zniekształcenia tekstury i koloru postrzeganych obiektów. Co więcej, nadmiar światła niebieskiego może spowodować przeciążenie komórek siatkówki, prowadząc do bólu oczu i utraty koncentracji.

Ponieważ diody z serii SunLike zapewniają widmo zbliżone do światła słonecznego, pozwalają bardziej dokładnie oddać kolor i teksturę obiektu w porównaniu do naturalnego oświetlenia – a przy tym nie dają negatywnego wpływu światła niebieskiego na wzrok lub biorytm człowieka. Kilka produktów, w których zastosowano technologię TRI-R, zostało już wykorzystanych podczas tygodnia mody w Mediolanie oraz do oświetlenia obrazów w muzeach.

Rys. 3. Technologia TRI-R posłużyła do oświetlenia wystawy „Crafting the Future. Stories of Craftsmanship and Innovation” podczas tygodnia mody w Mediolanie, jednego z największych pokazów mody na świecie. Wydarzenie zorganizowało Muzeum Kultury w Mediolanie (Mudec) we współpracy z Chamber of Fashion, Vogue Italy oraz ICE Agency
Rys. 4. Technologia TRI-R została też wykorzystana do oświetlenia wystawy „Rubens and the Birth of Baroque” w pałacu królewskim w Mediolanie. Specjalne wystawa była otwarta między 26. października 2016 a 26. lutego 2017

Zastosowania i prognozy rynkowe

Diody SunLike zostaną wprowadzone głównie z instalacjach komercyjnych, w których konieczne jest rozróżnianie lub wierne odwzorowanie prawdziwego koloru produktu w warunkach światła słonecznego. Docelowe rynki obejmują domy towarowe, sklepy jubilerskie, wystawy i muzea, przebieralnie i łazienki, a także ogrodnictwo i uprawę roślin w pomieszczeniach zamkniętych.

Wartość globalnego rynku oświetlenia jest szacowana na 87 mld USD, z czego na diody LED przypada 35 mld. Z kolei segment rynku, w którym diody SunLike mogą być zastosowane, jest warty 17 mld. W pierwszej kolejności naturalne oświetlenie SunLike trafi do obszarów wymagających oświetlenia wysokiej jakości. Oczekuje się, że w dalszej kolejności trafią one na rynek zwykłych systemów oświetlenia.

Diody LED z serii SunLike są już dostępne w ofercie Seoul Semiconductor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie produktów.

Więcej informacji o innych produktach Seoul Semiconductor jest dostępnych na stronie firmy.

O autorze