[PROJEKT] Czujnik deszczu – KAmduino UNO oraz Raindrops Module

W projekcie wykonano prosty czujnik deszczu. Wykrycie opadów jest sygnalizowane za pomocą dźwięku z buzzera.

Do realizacji projektu zostały wykorzystane następujące elementy:

Rysunek 1. Czujnik Raindrops Module

Moduł czujnika opadów atmosferycznych Raindrops Module składa się z dwóch elementów: płytki z ścieżkami, które wykrywają opady oraz płytki PCB z wejściem na czujnik i wyjściami. Czujnik posiada dwa wyjścia – cyfrowe oraz analogowe. Gdy pojawią się opady, na wyjściu cyfrowym pojawi się stan niski. W przeciwnym wypadku będzie to stan wysoki. Próg, od którego stan będzie się zmieniał regulowany jest potencjometrem (przy wykorzystaniu komparatora LM393).

Czujnik Raindrops Module należy podłączyć do płytki KAmduino UNO zgodnie z tabelą poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin czujnika Raindrops Module
+5V VCC
GND GND
A0 A0
2 D0

Buzzer należy podłączyć zgodnie z poniższą tabelą:

Pin KAmduino UNO Pin buzzera
3 +
GND GND

Zmontowany układ prezentuje się następująco:

Rysunek 2. Czujnik opadów oraz buzzer podłączone do płytki KAmduino UNO

Napięcie na pinie analogowym jest z zakresu 0…5 V. Gdy opady nie występują, na wyjściu czujnika jest około 5 V. W miarę intensywności pojawienia się opadów wartość napięcia maleje. Widać to na poniższym wykresie, gdzie na początku nie było opadów, a następnie ich intensywność rosła.

Rysunek 3. Wykres wartości wejścia analogowego przy zwiększającymi się opadami

Do pobrania

O autorze