[PROJEKT] Czujnik deszczu – KAmduino UNO oraz Raindrops Module

Mając przygotowany i zmontowany sprzęt można przejść do części programistycznej. Kod ma za zadanie wysyłać na monitor portu szeregowego wartość cyfrową oraz analogową. W momencie wykrycia opadów zostanie uruchomiony buzzer.

Kod programu znajduje się poniżej (pliki projektowe znajdują się w sekcji „do pobrania”):

Najpierw deklarowane są zmienne, w których będą przechowywane wartości pochodzące z pinu cyfrowego oraz analogowego:

Następnie należy ustawić pin 2 jako wejście cyfrowe z czujnika deszczu, pin 4 jako wyjście (buzzer), a także prędkość transmisji:

W pętli głównej programu do zmiennych przypisywane są wartości z pinu cyfrowego 2 oraz analogowego A0, a także są wyświetlanie wartości tych zmiennych na monitorze portu szeregowego:

Gdy na wyjściu cyfrowym pojawi się stan niski, zostanie załączony buzzer. Próg jego załączania możemy ustawić za pomocą potencjometru.

Rysunek 4. Widok monitora portu szeregowego podczas działania programu 

 

Działanie programu zostało przedstawione poniżej:

 

Do pobrania

O autorze