[PRZYKŁAD] Usługa SMS powiadamiająca o nadmiernym stężeniu gazu – Orange Pi 2G-IOT oraz modMQ-5

 

W projekcie wykorzystano także moduł z czujnikiem gazów ziemnych i LPG modMQ-5. Moduł ma dwa wyjścia – analogowe, na którym napięcie jest proporcjonalne do stężenia gazu w powietrzu oraz cyfrowe – wchodzące w stan niski po przekroczeniu pewnego stężenia progowego, które można regulować za pomocą potencjometru znajdującego się na spodzie modułu. W ofercie sklepu KAMAMI.pl można znaleźć podobne czujniki służące do sygnalizowania stężenia innych gazów. W związku z tym można podłączyć do minikomputera inny czujnik w celu zmiany rodzaju gazu, na który będzie reagował przyrząd.

Podłączenie czujnika do minikomputera jest niezbyt trudne. Jako, że płytka nie dysponuje przetwornikiem analogowo-cyfrowym, można tylko podłączyć wyjście cyfrowe czujnika do pinu GPIO płytki, oraz zasilić czujnik. Połączenie przedstawiono w tabeli poniżej.

Pin modMQ-5
Pin Orange Pi 2G-IOT
VCC 5V
GND GND
DO GPIO37

Poniżej znajduje się pinout złącza GPIO płytki Orange Pi 2G-IOT:

Na zdjęciu poniżej znajduje się podłączony układ:

W tym miejscu należy pobrać z serwisu github i zainstalować w systemie bibliotekę wspierającą w systemie obsługę GPIO – WiringPI. Można to zrobić poniższą sekwencją poleceń:

Pinout linii GPIO naszego komputera można sprawdzić wykonując polecenie:

Powinno się otrzymać taki efekt:

Jak widać pin GPIO37 jest oznaczony w bibliotece WiringPi jako pin numer 1. Takiego oznaczenia należy też używać przy pisaniu programu. Co do modemu GSM – producent udostępnia przykładowy program do obsługi sieci. Co prawda nie polecam go używać (jako centrum SMS jest wpisany numer zarejestrowany w Chinach, więc może być to kosztowne), ale pożyczę sobie z niego kilka funkcji (Kod pod nazwą “OrangePi_2G_IOT_GSM_Demo” znajduje się w sekcji “do pobrania”, można go także znaleźć w instrukcji do minikomputera).

Do pobrania

O autorze