[PROJEKT] Komunikacja między dwoma modułami Bluetooth HC-05

Teraz można przejść do konfiguracji modułu Master. Konfiguracja przebiega w podobny sposób jak w przypadku modułu Slave. Najpierw nadajemy nazwę dla naszego modułu:

Drugi moduł musi pełnić rolę master. Aby ustawić taką rolę należy wysłać do niego komendę:

Ustawienie parametrów transmisji danych jest takie samo jak w przypadku modułu Slave:

Korzystając z komendy AT+BIND można spowodować, ze po uruchomieniu moduł nadrzędny (Master) będzie wyszukiwał modułu Slave. Jeżeli pojawi się on w jego zasięgu, nastąpi sparowanie obu modułów. Dzięki temu będzie możliwe przesyłanie informacji między tymi modułami.

Komenda AT+BIND jako argument przyjmuje adres modułu, z którym ma się sprawować. Musi on zostać podany w formacie =1234,56,abcdef. W moim przypadku ten adres to 20:15:5;28:52:77, dlatego komenda będzie wyglądała następująco:

Do sprawdzenia z jakim adresem moduł jest aktualnie „zbindowany” służy komenda:

W odpowiedzi powinniśmy otrzymać informację +BIND:2015:5:285277 .

Teraz, gdy oba moduły będą podpięte do zasilania, moduł Master połączy się z modułem Slave.

Przyszedł czas aby podłączyć moduły (Master oraz Slave) do płytek KAmduino UNO. Dodatkowo do płytki KAmduino UNO, gdzie jest podłączony moduł ustawiony jako Master, zostaną podłączone dwa przyciski monostabilne, natomiast do drugiej płytki KAmduino UNO zostanie podłączony moduł ustawiony jako Slave oraz dwie diody LED.

Naciśniecie przycisku spowoduje wysłanie odpowiedniej komendy do drugiej płytki i zapalenie diody LED.

Najpierw zajmiemy się płytką do której będzie podłączony moduł ustawiony jako master. Pierwszym krokiem będzie podłączenie modułu Bluetooth HC-05 do płytki KAmduino UNO. Powinno się podłączyć zasilanie oraz dwie linie interfejsu UART. Należy pamiętać o użyciu konwertera stanów logicznych, gdyż w przeciwnym wypadku możemy uszkodzić moduł Bluetooth. Podłączenie zostało przedstawione w tabeli poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin modułu Bluetooth HC-05
+5V VCC
GND GND
RX* TXD*
TX* RXD*

*Poprzez konwerter stanów logicznych

Wyjścia przycisków zostały podłączone do pinów 4 oraz 5.

Zmontowany układ z modułem HC-05 ustawionym jako Master prezentuje się następująco:

Rys 3. Zmontowany układ z modułem HC-05 – Master

Do drugiej płytki Kamduino UNO podłączono moduł HC-05 również poprzez konwerter stanów logicznych. Oprócz tego podłączono dwie diody – czerwoną oraz żółtą, odpowiednio do pinów 2 oraz 3.

Rys 4. Zmontowany układ z modułem HC-05 – Slave

Do pobrania

O autorze