[PRZYKŁAD] Pulsoksymetr MAX30100 + KAmduino UNO

Poniższy przykład ilustruje wykorzystanie modułu do pomiaru tętna i saturacji z czujnikiem MAX30100. Przygotowany program na podstawie odczytów z czujnika oblicza aktualne tętno i saturację, a następnie wyświetla wyniki na ekranie LCD.

Do zrealizowania projektu potrzebne są następujące komponenty:

Czujnik MAX30100 to sensor monitorujący tętno oraz nasycenie krwi tlenem. Pomiar dokonuje się metodą optyczną – w układzie zawarto dwie diody LED oraz fotodetektor. Moduł komunikuje się z mikrokontrolerem za pośrednictwem magistrali I2C. Dzięki wbudowanym w moduł stabilizatorom można zasilać płytkę napięciem z zakresu 1,8…5,5 V, co pozwala podłączyć moduł do m.in. Arduino. Pozwala na zaprogramowanie przerwania na pin INT. Posiada też czujnik temperatury.

Połączenie układu z płytką KAmduino UNO przedstawiono w poniższej tabeli:

Pin KAmduino UNO Pin modułu czujnika MAX30100
A4 SDA
A5 SCL
5 V VIN
GND GND

Linie SCL i SDA należy także połączyć z zasilaniem przez rezystory Pull-up. Niestety na module rezystory podciągają do zasilania 1,8 V, a płytki Arduino nie potrafią w takiej sytuacji skomunikować się z czujnikiem. Na płytkę KAmduino UNO Nałożono także nakładkę LCD Keypad Shield firmy DFRobot. Jednym z elementów nakładki jest ekran LCD 16 x 2, na którym będą wyświetlane wyniki pomiaru.

Poniższe zdjęcie przedstawia zmontowany układ:

Do pobrania

O autorze