[PROJEKT] Wyzwalanie migawki ruchem – Raspberry Pi oraz czujnik ruchu PIR

W projekcie zostanie wykonany układ, który po wykryciu ruchu za pomocą czujnika PIR wyzwoli migawkę kamery lub nagra krótkie wideo. Taką funkcję można zastosować np. w systemie monitoringu.

Do realizacji projektu są potrzebne:

Rys 1. Czujnik ruchu użyty w projekcie

Czujnik ruchu modHC-SR501 użyty w projekcie pozwala na wykrycie ruchu w odległości do 6 metrów. Działa on na zasadzie detekcji zmiany promieniowania podczerwonego, które jest emitowane przez obiekty o temperaturze wyższej niż otoczenie. Gdy zostanie wykryty ruch przed czujnikiem, na wyjściu OUT pojawia się stan wysoki, w przeciwnym wypadku utrzymywany jest stan niski. Moduł posiada dwa potencjometry za pomocą których można regulować czas trwania impulsu po wykryciu ruchu (potencjometr Tx) oraz ustawić czułość pracy czujnika (potencjometr Sx).

Rys 2. Widok z tyłu czujnika ruchu 

Aby zacząć pracę z czujnikiem, należy podłączyć do niego zasilanie 5 V, natomiast wyjście podłączyć do pinu GPIO komputera Raspberry Pi. Opis wyprowadzeń „malinki” został przestawiony na rysunku 3. Ja podłączyłem wyjście czujnika ruchu do pinu GPIO17 (pin 11). Dodatkowo do układu dodałem diodę LED, która będzie zapalana, gdy zostanie wykryty ruch. Diodę podłączyłem do pinu GPIO2 (pin 03).

Rys 3. Opis wyprowadzeń Raspberry Pi 3 [1]

Sposób połączenia został przedstawiony w tabelce poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin czujnika ruchu
2 (5V) VCC
6 (GND) GND
11 OUT

Schemat połączenia wygląda następująco:

Rys 4. Schemat podłączenia czujnika ruchu oraz diody LED do minikomputera Raspberry Pi 3

Natomiast podłączony czujnik ruchu do Raspberry pi 3 prezentuje się następująco:

Rys 5. Zmontowany układ 

 

Do pobrania

O autorze