Nowe, superdokładne jednoukładowe mikrokontrolery TI

Firma Texas Instruments (TI) przedstawiła nową rodzinę mikrokontrolerów MSP430 ze zintegrowanymi układami wejściowymi dla czujników ultradźwiękowych. Pozwalają one na tworzenie inteligentnych mierników wody o dużej dokładności i niskim poborze mocy. Ponadto TI wprowadziło dwa nowe projekty referencyjne, które ułatwiają projektowanie modułów w celu dodania funkcji zdalnego odczytu czujników (tzw. AMR) do istniejących, mechanicznych mierników wody.

Nowe mikrokontrolery i projekty referencyjne powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie na dokładniejsze zdalne mierniki przepływu, które pozwalałyby na bardziej efektywne zarządzanie zasobami wody, dokładne pomiary i naliczanie opłat na bieżąco.

Nowa rodzina mikrokontrolerów MSP430FR6047 stanowi część oferty energooszczędnych układów MSP430 przeznaczonych do urządzeń pomiarowych i czujnikowych. Pozwala ona wprowadzić bardziej zaawansowane funkcje do mechanicznych czujników przepływu dzięki funkcji rejestracji kompletnych przebiegów i przetwarzaniu sygnału z użyciem przetwornika analogowo-cyfrowego. Takie rozwiązanie pozwala na bardziej dokładne pomiary, niż za pomocą  konkurencyjnych układów, zapewniając precyzję 25 pikosekund lub lepszą, nawet przy szybkościach przepływu poniżej 1 litra na godzinę. Ponadto zintegrowane układy pozwalają zmniejszyć liczbę komponentów mierników wody, a także obniżyć pobór mocy o 25%. Dzięki temu miernik będzie mógł pracować bez wymiany baterii przez 10 lub więcej lat. Nowe mikrokontrolery zawierają ponadto energooszczędny moduł akceleratora umożliwiający zaawansowane przetwarzanie sygnału, 256 KB ferroelektrycznej pamięci RAM (FRAM), sterownik wyświetlacza LCD i interfejs do testowanie miernika. Dodatkowe informacje o mikrokontrolerach znajdują się na stronie produktu.

Na stronie MSP430 Ultrasonic Sensing Design Center jest dostępny kompletny ekosystem projektowy, który pozwoli projektantom wprowadzić produkt na rynek w ciągu kilku miesięcy. Strona ta zapewnia narzędzia pozwalające na szybkie projektowanie i konfigurację, dostarczając bibliotek oprogramowania, aplikacje GUI, moduły ewaluacyjne oraz biblioteki przeznaczone do przetwarzania sygnałów i metrologii.

Próbki mikrokontrolerów MSP430FR6047 można zamówić w serwisie TI Store, dostępne są też moduły ewaluacyjne EVM430-FR6047. Powiązane oprogramowanie można pobrać ze strony Ultrasonic Design Design Center dla MSP430.

Poniżej są wymienione dodatkowe materiały do pobrania, które pozwalają szybko rozpocząć projekt dodający zaawansowane funkcje i możliwości komunikacji do mechanicznych mierników przepływu:

Dodatkowe informacje o rozwiązaniach TI dla inteligentnych mierników przepływu:

O autorze