[PRZYKŁAD] KAmodMMA7361LC – akcelerometr analogowy i KA-NUCLEO-F411CE

Niniejszy przykład pokazuje użycie akcelerometru analogowego KAmodMMA7361LC. Odczyty akcelerometru są wyświetlane na ekranie LCD będącym częścią nakładki LCD Keypad Shield firmy DFRobot. Układ jest sterowany przez mikrokontroler STM32 zawarty na płytce KA-NUCLEO-F411CE.

Przykład został przygotowany przy wykorzystaniu następujących komponentów:

Rys. 1. Moduł KAmodMMA7361LC

KAmodMMA7361LC to moduł akcelerometru z wyjściem analogowym, działający w oparciu o układ MMA7361LC. Ma wbudowany stabilizator napięcia, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,5 V…5,5 V. Moduł ma trzy wyjścia analogowe: dla osi X, Y i Z. Umożliwia też detekcję swobodnego spadania oraz możliwość wyboru czułości: ±1,5 g lub ±6 g (g = przyspieszenie grawitacyjne). Oś X akcelerometru skierowana jest równolegle do dłuższego boku modułu, oś Y – do krótszego, zaś oś Z – prostopadle do płaszczyzny płytki PCB.

Rys. 2. Nakładka LCD Keypad Shield

Nakładka LCD Keypad Shield firmy DFRobot to nakładka z ekranem LCD oraz przyciskami, których stan można sprawdzać za pomocą pinu analogowego. W przykładzie wykorzystany został ekran LCD do wyświetlania wskazań akcelerometru.

Aby zmontować układ, na płytkę KA-NUCLEO-F411CE należy nałożyć shield z ekranem, a następnie podłączyć akcelerometr według poniższej tabeli:

Pin KA-NUCLEO-F411CE Pin KAmodMMA7361LC
+5V +V
GND GND
X D13
Y D12
Z D11

Na pinach D11, D12 i D13 płytki KA-NUCLEO znajdują się odpowiednio: kanał 7, 6 i 5 przetwornika ADC. Nie są to wyprowadzenia tylko cyfrowe jak w Arduino.

Połączony układ przedstawiono na poniższej fotografii:

Rys.3. Połączony układ używany w przykładzie

Do pobrania

O autorze