Nowe inercyjne układy pomiarowe Analog Devices

Firma Analog Devices (ADI) przedstawiła nową serię pięciu inercyjnych modułów pomiarowych (IMU). Stanowią one odpowiedź na potrzeby systemów przemysłowych używanych w kilku rozwijających się segmentach rynku związanymi z nawigacją i bezpieczeństwem.

Modele ADIS16470, ADIS16475 i ADIS16477 zapewniają wysokie parametry, zachowując przy tym małe rozmiary i możliwość montażu powierzchniowego, a to umożliwia zmniejszenie kosztów i złożoności systemu. Te trzy modele są zoptymalizowane z myślą o różnych parametrach, zakresach cenowych i szczególnych wymaganiach aplikacji.

Modele ADIS16465 oraz ADIS16467 oferują podobne parametry układów i dodatkowo wzmocnione obudowy.

Wszystkie produkty z tej oferty mogą zapewnić nieosiągalny dotychczas stosunek wydajności do ceny w bezzałogowych statkach powietrznych (UAV), gdzie dotychczas często stosowane były kosztowne, ryzykowne i nieoptymalne rozwiązania wykorzystujące czujniki przeciętnej jakości, co prowadziło również do większej awaryjności. Nowe moduły IMU pozwalają też na realizację autonomicznych maszyn wykorzystywanych w takich obszarach, jak rolnictwo. W tej branży dotychczas wymagania co do niezawodności rozwiązań wymuszały wybór między czujnikami wysokiej jakości lecz drogimi, a czujnikami o ograniczonych parametrach, przeznaczonymi na rynek konsumencki.

Wszystkie wymienione IMU mają 6 stopni swobody i wykorzystują trójosiowe akcelerometry oraz żyroskopy wykonane w technologii MEMS. Moduły te są przeznaczone dla tzw. przemysłowego „Internetu Ruchomych Przedmiotów”. Jest to segment, który wymaga możliwości precyzyjnej lokalizacji. Wysokie parametry modułów pozwalają na bardziej dokładną charakteryzację ruchu w przypadku wystąpienia wiatru i turbulencji, wibracji, zmiany temperatury i innych czynników środowiskowych. Przekłada się to na bardziej dokładną nawigację i nakierowywanie czy też stabilizację przyrządów.

Nowe moduły powstały na bazie wiedzy uzyskanej w trakcie trzydziestoletniego doświadczenia ADI w projektowaniu czujników inercyjnych. Za sprawą tych urządzeń projektanci będą mogli uzyskać większą funkcjonalność dzięki obsłudze testów, kalibracji i oprogramowania oraz dodatkowych komponentów. IMU ADIS1646x oraz ADIS1467x są zaprojektowane specjalnie w celu uniknięcia typowych przyczyn dużych błędów, takich jak wpływ grawitacji, przesłuch między osiami oraz dryft wynikający z temperatury i obciążenia mechanicznego.

Nowe moduły IMU współpracują ze środowiskiem EVAL-ADIS2, narzędziem wykorzystującym komputer PC. Pozwala ono na prostą demonstrację działania systemu, dostęp do poszczególnych rejestrów układu i rejestrację danych z dużą szybkością. Dostępne są również płytki z wyprowadzeniami, które ułatwiają podłączenie IMU ADIS16xxx do platform projektowych.

Modele ADIS16470 oraz ADIS16475/7 są już dostępne – mieszczą się w obudowach BGA o wymiarach 11 x 15 x 11 mm. Z kolei modele ADIS1645/7 będą dostępne pod koniec listopada  w postaci modułu o wymiarach 22 x 22 x 9 mm.

  • Informacje o produktach, karty katalogowe i płytki ewaluacyjne są dostępne na stronach produktów: ADIS16470, ADIS16475, ADIS16465, ADIS16477. Tam też można dokonać zamówień próbek.
  • Tabela porównawcza IMU w ofercie Analog Devices znajduje się tu.
  • Forum EngineerZone pozwala uzyskać informacje od ekspertów ADI odpowiedzialnych za produkty oraz od innych użytkowników.
  • Dodatkowe informacje o „Internecie Ruchomych Przedmiotów”.

O autorze