[PROJEKT] Rejestrator temperatury – KAmduino UNO, moduł czytnika kart pamięci, zegar RTC i moduł z termometrem LM35DZ

W dzisiejszym projekcie zaprezentuję rejestrator temperatury, który będzie mierzył temperaturę, a wynik pomiaru zapisywał na karcie pamięci. Dodatkowo do każdego pomiaru będzie dołączona data i godzina, o której został wykonany pomiar. Do tego celu wykorzystano moduł z zegarem czasu rzeczywistego.

Do realizacji projektu będą potrzebne następujące elementy:

 

Rys. 1. Moduł czytnika kart pamięci microSD firmy Waveshare

Moduł czytnika użyty w projekcie pozwala na odczyt/zapis danych na karcie pamięci microSD. Do komunikacji wykorzystywany jest interfejs SPI.

 

Rys. 2. Moduł z układem DS1307

Kolejnym elementem jest moduł z zegarem czasu rzeczywistego oparty na układzie DS1307. Dzięki niemu można, oprócz temperatury, zapisać na karcie pamięci również godzinę oraz datę pomiaru. Szczegółowy opis konfiguracji oraz podłączenia został przedstawiony w artykule p.t. [PRZYKŁAD] KAmduino oraz moduł RTC z układem DS1307

 

Rys. 3. Moduł z termometrem analogowym LM35DZ

Ostatnim elementem jest moduł z termometrem analogowym LM35DZ, który pozwala na pomiar temperatury w zakresie od od 0°C do +100°C z rozdzielczością 0,5°C. Wyjściem czujnika jest sygnał analogowy, który zmienia się liniowo o 10 mV/°C.

Po zgromadzeniu wszystkich elementów można przystąpić do połączenia ich z płytką KAmduino UNO. Najpierw zostanie podłączony moduł czytnika kart pamięci microSD, który wykorzystuje do komunikacji interfejs SPI. Podłączenie poszczególnych pinów zostało przedstawione w tabeli poniżej:

Pin KAmduino UNO
Pin czytnika kart pamięci microSD
+3,3V 3,3V
GND GND
12 MISO(DO)
11 MOSI(DI)
13 SCLK
4 CS

Następnie podłączono moduł RTC (interfejs I2C) zgodnie z tabelą poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin modułu RTC
+5V 5V
GND GND
A4 SDA
A5 SCL

Ostatnim modułem do podłączenia jest analogowy termometr LM35DZ. Połączenia zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin czujnika temperatury
+5V +
GND
A0 SIG

Zmontowany układ prezentuje się następująco:

 

Rys. 4. Zmontowany układ 

Do pobrania

O autorze