[PROJEKT] Rejestrator temperatury – KAmduino UNO, moduł czytnika kart pamięci, zegar RTC i moduł z termometrem LM35DZ

W dzisiejszym projekcie zaprezentuję rejestrator temperatury, który będzie mierzył temperaturę, a wynik pomiaru zapisywał na karcie pamięci. Dodatkowo do każdego pomiaru będzie dołączona data i godzina, o której został wykonany pomiar. Do tego celu wykorzystano […]

[Projekt] KAmodRPI RTC – ekspander z zegarem RTC dla komputerów Raspberry Pi – przykład konfiguracji do użycia

Jedną z wad komputerów jednopłytkowych Raspberry PI jest brak zegara czasu rzeczywistego RTC najlepiej wraz z podtrzymaniem bateryjnym. Nieustannie wzrastająca wydajność i liczba funkcjonalności, takie jak wbudowane moduły Bluetooth czy WiFi, przy nie zmiennych wymiarach […]