LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

NCAB Group Polska współpracuje z Akcją Pajacyk

Od kwietnia 2017 roku NCAB Group Polska rozpoczęła akcję dofinansowującą program Pajacyk: Jedna linia zamówienia = jeden posiłek dla dziecka

Za każdą linię zamówienia ( jeden produkt – jedna linia) NCAB Group Polska przekazuje Polskiej Akcji Humanitarnej środki na jeden posiłek dla dzieci objętych pomocą w ramach programu Pajacyk.

W czerwcu b.r. odbyła się debata na temat problemu ubóstwa i niedożywienia dzieci w Polsce, a także roli współdziałania organizacji pozarządowych z biznesem w celu jego rozwiązywania. W spotkaniu wzięli udział: Janina Ochojska, prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej, Magdalena Szymczak, koordynatorka ogólnopolskiego programu dożywiania dzieci Pajacyk, realizowanego przez PAH; Marta Chomaniuk, zastępczyni dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko-gdańskiej, Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding oraz Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska, a także przedstawiciele mediów.

W tym roku po raz pierwszy Pajacyk zapewnił posiłki dla dzieci także podczas wakacji. Do wakacyjnej edycji programu zgłosiło się 35 placówek wsparcia dziennego z całej Polski. Dofinansowanie przyznano 26 z nich, dzięki czemu posiłki otrzymuje 1 200 dzieci. Program Pajacyk wspiera dzieci i młodzież do 18 roku życia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych powodów i z różnych przyczyn nie otrzymują pomocy w postaci posiłków w ramach działań organizowanych przez gminy. Organizacje współpracujące z PAH zwróciły naszą uwagę, że podczas wakacji dzieci i młodzież nie otrzymują pomocy w szkole i nie mają alternatywy. Potwierdziły to badania GRAPE („System, który nie działa. Analiza realizacji programu dożywiania dzieci w Polsce”). Dzieci korzystające ze wsparcia w postaci darmowego posiłku, niezależnie od źródła finansowania (program rządowy czy organizacje pozarządowe) najczęściej otrzymują go w szkole, ewentualnie świetlicy, do której uczęszczają po lekcjach. W okresie wakacji, kiedy szkoły są zamknięte, dzieci pozostają bez pomocy. W ramach akcji wakacyjnej chcemy dodatkowo uzupełnić lukę w żywieniu dzieci. Program jest w pełni finansowany ze środków przekazanych przez firmy i darczyńców prywatnych. Przemyślana pomoc dzieciom jest możliwa przede wszystkim dzięki długofalowemu zaangażowaniu. Staramy się być zawsze blisko tych, którzy tego najbardziej potrzebują tutaj w Polsce, lokalnie, gdzie jesteśmy na co dzień. Dlatego nie mogliśmy pozostać bierni wobec problemu niedożywienia dzieci w Polsce i w 2011 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z Polską Akcją Humanitarną – mówi Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding. Chcemy pokazać kolejnym firmom jak konkretnie można się zaangażować w pomoc – dodaje Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska – naszą motywacją jest dbałość o dzisiejsze dzieci, bo to od nich zależy zrównoważony rozwój w przyszłości.

Program Pajacyk można wspierać przez cały rok:

  • Wpłacając dowolną kwotę na konto programu Pajacyk: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772.
  • Wpłacając darowiznę online na stronie http://www.pajacyk.pl/#darowizna
  • Odwiedzając stronę Pajacyka www.pajacyk.pl, klikając w brzuszek Pajacyka i czytając o problemie głodu i niedożywienia.
  • Polubiąc Pajacyka na Facebooku: www.facebook.com/PajacykPL.