[PRZYKŁAD] Wyświetlacz OLED oraz KAmduino UNO

Teraz można przystąpić do napisania prostego programu, którego zadaniem będzie wyświetlanie na ekranie OLED wartości zmiennych (pełen kod znajduje się w sekcji “do pobrania” na końcu artykułu). Na początku programu załączane są odpowiednie biblioteki oraz definiowane są stałe informujące do których pinów został podłączony wyświetlacz:

Teraz opiszę niektóre funkcje potrzebne do wyświetlania tekstu:

  • display.setTextSize(1); – funkcja określająca wielkość tekstu (tutaj wielkość 1)
  • display.setTextColor(WHITE);   – ustawienie koloru napisu i tła
  • display.setCursor(0,0); – ustawienie kursora w pozycji 0,0
  • display.print(“TEST”); – wyświetlenie tekstu
  • display.println(“TEST2”); – wyświetlenie tekstu i przejście do nowej linii.
  • display.display(); – uruchomienie wyświetlania,
  • display.clearDisplay(); – czyszczenie wyświetlacza

Aby wyświetlić wartość pochodzącą z potencjometru podłączonego do portu A0, należy zadeklarować zmienną z wynikiem pomiaru np. analog_A0, następnie do tej zmiennej przypisać wartość zmierzoną na wejściu analogowym. Kolejnym krokiem jest deklaracja zmiennej typu tekstowego String tekst_OLED, która będzie zawierała komunikat do wyświetlenia. Do tej zmiennej trzeba przypisać wartość zmiennej Analog_A0 pamiętając o konwersji na string. W ostatnim kroku należy ustawić parametry do wyświetlenia oraz wyświetlić napis “ANALOG A0”, a pod nim wynik pomiaru.

Działanie programu zostało pokaźne na poniższym filmie:

Do pobrania

O autorze