[PROJEKT] Licznik otwierania drzwi – KAmduino UNO, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi oraz wyświetlacz OLED

W projekcie przedstawiono prosty system liczący otwarcia drzwi. Tego rodzaju system można wykorzystać np. w sklepie, aby sprawdzić jak wielu klientów go odwiedza. Dane o ilości otworzeń drzwi oraz aktualnym stanie drzwi (otwarte lub zamknięte) są prezentowane na niewielkim wyświetlaczu OLED.

Do realizacji projektu będą potrzebne następujące elementy:

Rysunek 1. Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi

Do wykrywania otwarcia lub zamknięcia drzwi wykorzystano magnetyczny czujnik otwarcia drzwi. Czujnik składa się dwóch elementów, które mogą być zamontowane na drzwiach (lub np. oknie) za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub przy pomocy dołączonych do zestawu niewielkich wkrętów. Jedna cześć posiada kontaktron, czyli element reagujący na pole magnetyczne. Drugi element posiada magnes. Czujnik jest normalnie otwarty, a jeśli oba elementy sensora znajdą się w odległości bliższej niż 20 mm, następuje zamknięcie obwodu. Element z kontaktronem umieszczony będzie na framudze drzwi, zaś element z magnesem na samych drzwiach.

Przed przystąpieniem do składania układu należy zarobić końcówki przewodów czujnika (lub przylutować goldpiny) tak, aby było możliwe wpięcie ich w płytkę stykową lub bezpośrednio w złącza płytki KAmduino UNO.

Aby zrealizować projekt należy podłączyć magnetyczny czujnik do płytki KAmduino. Podłączenie jest podobne jak w przypadku przycisku monostabilnego. Wyjście sensora należy podłączyć do pinu 2 płytki KAmduino UNO razem z rezystorem podwyższającym 10 kΩ. Podłączony czujnik prezentuje się następująco:

Rysunek 2. Podłączenie magnetycznego czujnika otwarcia drzwi

Kolejnym krokiem będzie podłączenie wyświetlacza OLED – instalacja niezbędnych bibliotek oraz podłączenie zostało przedstawione w artykule p.t. [PRZYKŁAD] Wyświetlacz OLED oraz KAmduino UNO. Wyświetlacz należy podłączyć zgodnie z tabelą poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin wyświetlacza OLED>
+5V VCC
GND GND
13 RES
12 CS
11 D/C
10 CLK
9 DIN

Gotowy układ prezentuje się następująco:

Rysunek 3. Zmontowany układ

Do pobrania

O autorze