Bezpłatne warsztaty z STM32 w warszawskim Pałacu Młodzieży

Warszawski Pałac Młodzieży (PKiN), firma STMicroelectronics, KAMAMI.pl i m.st. Warszawa zapraszają młodzież w wieku 13-19 lat na warsztaty „Robotyka dla zdrowia”, podczas których będzie można poznać w praktyce mikrokontrolery STM32. Warsztaty będą się składać z 10 spotkań, podczas których zostaną od strony praktycznej pokazane zagadnienia obsługi, komunikacji i aplikacji mikrokontrolerów z rodziny STM32, zostanie także zrealizowana wybrana aplikacja mikrokontrolera (np. jako urządzenia monitorującego aktywność fizyczną użytkownika lub jako mobilna stacja pogody z funkcją monitoringu jakości powietrza).

Warsztaty zaczynają się 23.03.2018. Oczekiwane przygotowanie uczestników to znajomość języka C, podstawowa znajomość elektroniki i chęć przeżycia przygody…

 

O autorze