Pierwszy na rynku układ zasilania dla systemów audio wysokiej jakości od ROHM

Układ chroni sygnały audio przed oddziaływaniem zasilania, łącząc autorskie rozwiązania analogowe i metody reprodukcji dźwięku.

Firma ROHM wprowadziła do oferty zintegrowany układ zasilania zoptymalizowany pod kątem urządzeń audio, od których wymagane jest odtwarzanie dźwięku z wysoką jakością. Modele z serii BD372xx wykorzystują zaprojektowany od nowa wzmacniacz błędu o szybkiej odpowiedzi i architekturze niskoszumnej.

Już na etapie projektowania na podstawie testów odsłuchowych zostały wyznaczone te parametry, które wpływają na jakość dźwięku. Dzięki temu udało się uzyskać wysokie parametry we wszystkich kluczowych obszarach, takich jak stabilność napięcia, poziom szumów i symetria zasilania, które są wymagane od zasilaczy w urządzeniach audio.

Układ zasilania urządzenia audio ma istotny wpływ na jakość dźwięku. Uzyskanie jego wysokiej jakości polega na optymalizacji trzech kluczowych parametrów: stabilności napięcia, poziomu szumów i symetrii dodatniego oraz ujemnego przebiegu napięcia. Jednak do tej pory na rynku nie było układu scalonego spełniającego wszystkie te wymagania, co stanowiło przeszkodę w uzyskaniu wyższej jakości dźwięku.

Firma ROHM opracowała pierwszy na rynku scalony układ zasilania, który uzyskuje korzystne charakterystyki w trzech wymienionych obszarach (rys. 1). Nowy układ pozwala uzyskać wyższą jakość audio w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami (rys. 2). Zaletami tego rozwiązania jest lepsze obrazowanie źródła dźwięku (lokalizacja i wyznaczanie odległości źródła dźwięku) oraz rozdzielczość (jego głębia i realizm).

Rys. 1. Cechy zasilacza zapewniające duża wierność sygnału audio
Rys. 2. Porównanie jakości dźwięku na podstawie testów odsłuchowych

Najważniejsze cechy układu:

  • Wyższa jakość dźwięku dzięki lepszej jakości zasilania
  • Poprawiona stabilizacja napięcia: Wykorzystanie nowego wzmacniacza błędu o szybkiej odpowiedzi w szerokim paśmie minimalizuje wpływ napięcia wejściowego i zmian prądu wyjściowego na napięcie wyjściowe. Zapewnia to wierniejsze odwzorowanie niższych częstotliwości (basu).
  • Obniżony poziom szumów: Bardzo niski poziom szumów (obrazek 3.) udało się uzyskać poprzez zastosowanie niskoszumnej architektury, która redukuje szum generowany wewnątrz układu. Jego wartość średniokwadratowa wynosi 4,6 µV, czyli 50 razy mniej, niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań. Wynik ten przedstawia rys. 4. Ograniczenie wpływu szumu na dźwięk pozwoliło poprawić jego przejrzystość.
  • Symetryzacja zasilania: Poza dodatnim napięciem zasilania, dostępne jest również napięcie ujemne. Można je skonfigurować tak, aby uzyskać idealną symetrię charakterystyki. To pozwala poszerzyć obraz dźwiękowy i poprawić jego lokalizację.
Rys. 3. Porównanie stabilizacji napięcia
Rys. 4. Porównanie poziomu szumów

Model BD37201NUX nadaje się znakomicie do układów niskonapięciowych, takich jak przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) i procesory sygnałowe. Z kolei modele BD37210MUV (zasilany dodatnim napięciem) oraz BD37215MUV (zasilany napięciem ujemnym) są zoptymalizowane pod kątem układów analogowych, które wykorzystują jednocześnie dodatnie i ujemne napięcie zasilania. Należą do nich konwerter prąd-napięcie i procesory audio przedstawione na rys. 5.

Rys. 5. Schemat blokowy urządzenia audio wykorzystującego układy z serii BD372xx

Próbki opisanych układów są już dostępne. Natomiast ilości hurtowe będą dostępne w czerwcu tego roku.

O autorze