System zabezpieczeń ChipWhisperer NewAE

Spełniając warunki porozumienia dystrybucyjnego zawartego z firmą NewAE Technology, Mouser Electronics oferuje teraz zestaw narzędzi ChipWhisperer przeznaczony do testowania zabezpieczeń sprzętowych. Porozumienie obejmuje nie tylko otwartą warstwę sprzętu i oprogramowania, ale też szkolenia oraz dokumentację. System ChipWhisperer składa się z płytek pełniących rolę rejestratora, płytek dla urządzeń docelowych oraz oprogramowania pozwalającego przeprowadzić i analizować ataki.

Zestawy startowe ChipWhisperer zawierają wszystkie potrzebne elementy. Płytka rejestratora i płytka urządzenia docelowego pozwalają na przeprowadzenie ataków polegających na analizie mocy oraz wstrzykiwaniu błędów. Natomiast zestaw startowy ChipWhisperer-Lite Level 1 pozwala inżynierom przeprowadzać ataki na różne cele zawarte w zestawie, takie jak mikrokontroler 8-bitowy oraz 32-bitowy. Zestaw Level 2 pozwala dokonywać ataków na cele zewnętrzne, natomiast zestaw Level 3 jest przeznaczony do zastosowań laboratoryjnych. Zawiera on bufor mieszczący 98 tysięcy próbek i oferuje tryb strumieniowania pozwalający na niemal nieograniczoną rejestrację, a także funkcję wyzwalania sekwencją I/O.

Płytki ChipWhisperer-Lite stanowią tanie rozwiązanie pozwalające na rozwój zabezpieczeń sprzętowych w urządzeniach wbudowanych. Zawierają analogowe układy wejściowe stworzone przez NewAE oraz układ FPGA, a całość mieści się w małej obudowie.

Zestaw Chip-Whisperer Lite jest dostępny w postaci pojedynczej płytki lub w postaci dwóch płytek korzystających ze złączy SMA, które umożliwiają łatwe podłączenie innych płytek.

Nowe płytki dołączane do urządzeń docelowych NewAE UFO są przeznaczone do montażu na płytce bazowej UFO i pracy z narzędziami do rejestracji ChipWhisperer-Lite lub ChipWhisperer Pro.

Więcej informacji: www.mouser.com/newae-technology

O autorze