III Sympozjum FPGA na streamie Youtube

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych III Sympozjum FPGA w Krakowie, którzy nie mogli przyjechać do Krakowa 28.09.2018 roku, organizatorzy imprezy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowali możliwość zdalnego oglądania sesji seminaryjnej (wykładów i prezentacji). Strumień wideo będzie dostępny na platformie Youtube, link do niego znajdzie się na stronie imprezy około godziny 8:45 w dniu 28.09.2018.

Zapraszamy!

O autorze