SEGGER wydaje środowisko Embedded Studio 4.10 for ARM

Po udanym okresie testów beta, firma SEGGER dodała nowy linker i bibliotekę LTO do najnowszej wersji swojego środowiska dla projektantów systemów wbudowanych – Embedded Studio for ARM oraz Embedded Stduio for Cortex-M. Nowa wersja produktu pozwala na zmniejszenie rozmiaru kodu wynikowego o 5-12% w typowych przypadkach, w stosunku do poprzedniej wersji środowiska, a nawet więcej w stosunku do toolchaina GCC. Jest to możliwe dzięki nowemu modułowi optymalizacji czasu linkowania (LTO), linkerowi firmy SEGGER oraz bibliotece uruchomieniowej emLib-C LTO. Pozwalają one zoptymalizować całą aplikację, co otwiera możliwości niedostępne dla samego kompilatora. Optymalizacja kodu pozwala projektantom na użycie mniejszego mikrokontrolera, z mniejszą ilością pamięci Flash, co może mieć znaczący wpływ na koszt całego projektu.

Do linkera SEGGER dodano nowe funkcje, np. kompresję zainicjalizowanych danych, deduplikację, oraz elastyczność w obsłudze fragmentaryzowanych map pamięci. Rozmiar pamięci wymagany przez bibliotekę uruchomieniową jest znacząco mniejszy niż w przypadku bibliotek uruchomieniowych GCC.

Więcej informacji na temat oprogramowania SEGGER Embedded Studio na stronie: www.segger.com/embedded-studio.html

Oficjalnym dystrybutorem produktów marki Segger w Polsce jest Kamami.pl

O autorze