Moduły ZIO Qwiic do inteligentnego prototypowania dla twórców w elektronice i robotyce

Miniaturowe Moduły ZIO Qwiic firmy Smart Prototyping pełnią funkcję m.in. 32 bitowego mikrokontrolera (ESP32, WiFi, BLE, kompatybilny z Arduino IDE) oraz wielu różnych czujników, wyświetlaczy, ekspanderów, sterowników silników, serwomechanizmów i sterowników diod RGB – pracujących z popularnym interfejsem I2C. Pozwala to na szybkie i proste prototypowanie m.in. projektów w aplikacjach typu Internet Rzeczy (IoT) nawet przez mniej doświadczonych elektroników i robotyków bez ryzyka popełnienia błędów związanych z połączeniami pomiędzy różnymi modułami. Połączenia te są realizowane za pomocą kabelków (4-ro żyłowych) zakończonych standardowymi złączami JST-SH z rastrem 1 mm.

System Qwiic Connect wykorzystuje protokół komunikacyjny I2C (Inter-Integrated Circuit). Protokół ten umożliwia wielu cyfrowym układom scalonym („podległym chipom”) komunikowanie się
z jednym lub większą liczbą „głównych” układów za pomocą zaledwie dwóch przewodów.

System Qwiic Connect wyróżnia się następującymi zaletami:

  • małe wymiary modułów zapewniają mobilność i przenośność projektów, co ma także
    znaczenie w edukacji z zakresu elektroniki i robotyki w szkołach i uczelniach technicznych;
  • nie istnieje potrzeba lutowania pomiędzy poszczególnymi modułami (płytkami);
  • spolaryzowane złącza zapobiegają błędom połączeniowym;
  • połączenia modułów realizowane są w formie łańcuchowej (jeden moduł za drugim w dowolnej kolejności);
  • projekty można łatwo modyfikować w zależności od potrzeb.

Projektowanie w elektronice i robotyce jeszcze nigdy nie było tak szybkie i proste.

Więcej informacji i dokumentacja na stronie: https://www.amexlab.com.pl/moduly-zio-qwiic.html

Moduły ZIO Qwiic będą w sprzedaży już niebawem. Dystrybutorem w Polsce jest firma AMEX Research Corporation Technologies: https://www.amexlab.com.pl/

O autorze