[PRZYKŁAD] Matryca LCD z możliwością zmiany przezroczystości

W dzisiejszym przykładzie przedstawiono interesujący komponent – matryca LCD z możliwością zmiany przezroczystości. Zaprezentowano zmianę przezroczystości w funkcji napięcia podanego na elektrody oraz przykład sterowania matrycą na platformę Arduino.

W artykule wykorzystano następujące elementy:

Rys. 1. Matryca LCD z możliwością zmiany przezroczystości użyta w artykule

W artykule wykorzystano matryce LCD z możliwością zmiany przezroczystości. Podłączając do dwóch elektrod znajdujących się z tyłu wyświetlacza napięcie 1 V, szkło zacznie ciemnieć, przy napięciu 4 V szkło będzie nieprzejrzyste (maksymalne napięcie, które można podać na elektrody to 5 V). Panel może blokować do około 95% światła (przy napięciu na elektrodach 4 V). Przy używaniu panelu należy zachować ostrożność, nie należy go zginać ani zgniatać, ponieważ spowoduje to uszkodzenie matrycy.

Aby sprawdzić działanie z ekranu możemy wykorzystać zasilacz laboratoryjny. W tym celu należy podłączyć dwie elektrody matrycy do zasilacza.
Zmieniając napięcie w zakresie 0…4 V uzyskamy zmianę przezroczystości wyświetlacza LCD. Zostało to pokazane na wideo poniżej:

Teraz napiszemy prosty program na platformę Arduino. Przed tym jednak należy podłączyć dwa panele do płytki KAmduino UNO. Dla pierwszej matrycy LCD należy podłączyć jedno wyprowadzenie do pinu 2 KAmduino a drugie wyprowadzenie do pinu GND. W przypadku drugiej matrycy jeden przewód należy podłączyć do pinu 3, a drugi do masy. Zmontowany układ prezentuje się następująco:

Rys. 2. Zmontowany układ 

Teraz można przejść do napisania programu. Na początku w funkcji konfiguracyjnej void Setup() deklarujemy role pinów (2 oraz 3) jako piny wyjściowe.

W pętli głównej będziemy włączać wyświetlacz 1 oraz 2. Sekwencja będzie wyglądała następująco:

  • Włącz wyświetlacz 1 (pin 2)
  • Czekaj 2 sekundy
  • Wyłącz wyświetlacz 1 (pin 2)
  • Włącz wyświetlacz 2 (pin 3)
  • Czekaj 2 sekundy
  • Wyłącz wyświetlacz 2 (pin 3)
  • Czekaj 2 sekundy
  • Włącz wyświetlacz 1 oraz 2

Kod realizujący powyższą sekwencję wygląda następująco:

Pełen kod programu znajduje się w sekcji Do pobrania na końcu artykułu.

Do pobrania

O autorze