Farnell element14 wprowadza do oferty generatory serii TGF4000 firmy Aim-TTi

Farnell element14 dodał do swojej oferty generatory funkcyjne i arbitralne serii TGF4000 firmy Aim-TTi. Generatory serii TGF4000 cechują się wysoką precyzją, szerokim pasmem pracy i wiodącymi w swojej klasie parametrami, przy niezrównanym dotąd stosunku jakości do ceny. Wśród najwyższych modeli serii można znaleźć generatory TGF4162 i TGF4242, które pracują z poszerzonym zakresem częstotliwości i poziomem sygnałów, spotykanymi dotąd jedynie w produktach o znacznie wyższych cenach.

Seria TGF4000 cechuje się wieloma ważnymi zaletami w porównaniu do innych modeli z podobnego zakresu cenowego, gdyż obejmuje urządzenia prawdziwie dwukanałowe. Aparatura z serii TGF4000 to przyrządy wyposażone w dwa pełnoprawne kanały, które mogą pracować całkowicie niezależnie, tak jakby były dwoma oddzielnymi generatorami. Alternatywnie, można je skonfigurować do pracy w trybie sprzężonym lub śledzącym, z precyzyjną synchronizacją fazy pomiędzy kanałami, ustalaną przez użytkownika z dokładnością do 0,0010.

Seria TGF4000 wygrywa z innymi generatorami w tym samym zakresie cenowym dzięki dostępności modeli pozwalających na pracę z sygnałami o częstotliwości do 240 MHz przy niskich zniekształceniach harmonicznych i małych szumach fazy. Oprócz dużego wyboru typów modulacji, sterowanej zarówno sygnałami wewnętrznymi, jak i z zewnętrznych źródeł, aparatura serii TGF ma także wbudowane, szerokopasmowe generatory szumu, które przydają się klientom mierzącym się z oceną sprawności działania badanego urządzenia przy określonych poziomach szumu w sygnale. Warto dodać, że całkowite zniekształcenia harmoniczne generatora dla sygnałów z pasma audio są mniejsze niż w podobnej aparaturze i wynoszą 0,05%. Natomiast jitter dla impulsów jest zdecydowanie niższy niż w jakimkolwiek porównywalnym generatorze i wynosi jedynie 30 ps.

Do kluczowych cech opisywanej aparatury należą:

  • Możliwość generowania fal sinusoidalnych w zakresie od 0,001 mHz do 240 MHz dla modelu TGF4242, do 160 MHz dla modelu TGF4162, do 80 MHz dla modelu TGF4082 i do 40 MHz w przypadku modelu TGF4042.
  • Wysoka czystość generowanych fal sinusoidalnych z niskim szumem fazy i jitterem oraz wartość współczynnika TDH w paśmie audio na poziomie 0,05%.
  • Możliwość generowania sygnałów arbitralnych z 14-bitową rozdzielczością przy próbkowaniu 400 MSa/s (modele TGF4042 i TGF4082) lub z 16-bitową rozdzielczością przy próbkowaniu 800 MSa/s (modele TGF4162 i TGF4242).
  • Bogaty zbiór dostępnych modulacji wewnętrznych lub zewnętrznych, a w nim modulacja sumująca.*
  • Generacja do 16 harmonicznych.*
  • Dwa identyczne kanały, pracujące zupełnie niezależnie lub wspólnie, np. w trybie sprzężenia lub śledzenia.
  • Generacja impulsów o częstotliwości od 1 mHz do 100 MHz z rozdzielczością 100 ps, jitterem poniżej 30 ps oraz niezależnie ustalanymi czasami narastania i opadania sygnału.
  • Możliwość generowania pseudolosowych, 8-bitowych sekwencji binarnych.*
  • 125-megahercowy licznik/timer z pięcioma trybami pomiarowymi.
  • Możliwość generowania szumu szerokopasmowego w paśmie do 100 MHz.

Oprócz powyższych cech, generatory serii TGF4000 są wyposażone w 4,3-calowy, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, zwiększający wygodę i precyzję odczytów podczas przeprowadzania złożonych testów. Wykresy dla obu kanałów mogą być prezentowane obok siebie, celem łatwego ich porównywania, lub wraz ze szczegółowym opisem wybranych ustawień, gdzie każdy kanał wyświetlany jest w odmiennym, określonym kolorze. Pozwala to błyskawicznie rozpoznawać, który sygnał ulega zmianom podczas wprowadzania nowych nastaw czy preferencji.

Generatory serii TGF4000 są dostępne na stronie Farnell element14 w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

O autorze