Wysoko wydajny oscyloskop R&S RTP firmy Rohde & Schwarz podwaja maksymalną szerokość pasma do 16 GHz

Dzięki nowym modelom na pasma 13 GHz i 16 GHz, rodzina wydajnych oscyloskopów R&S RTP, posiadająca najbardziej kompaktowe istniejące wielofunkcyjne przyrządy laboratoryjne, obsługuje szerokości pasma od 4 GHz aż do pełnych 16 GHz. Dodatkową nowość stanowią funkcje przydatne przy wyjaśnianiu problemów z komunikacją, takie jak szybka generacja sygnału szeregowego z wykorzystaniem sprzętowego odzyskiwania danych zegarowych (CDR) do 16 Gb/s lub test integralności i zgodności sygnału DDR4. Oscyloskop R&S RTP zapewnia teraz także reflektometrię czasową (TDR) i transmisyjną (TDT) w celu charakteryzacji i podglądu przebiegów sygnału.

Rohde & Schwarz rozszerza rodzinę wysoko wydajnych oscyloskopów R&S RTP zarówno pod kątem przepustowości, jak i funkcji debugowania i analizy. Nowe modele R&S RTP134 z pasmem 13 GHz i R&S RTP164 z pasmem 16 GHz obsługują cztery kanały z częstotliwością do 8 GHz lub dwa kanały splecione celem uzyskania odpowiednio wyższych częstotliwości. We wszystkich modelach R&S RTP istnieje opcja aktualizacji umożliwiająca zwiększenie przepustowości do 16 GHz.

Nowe modele R&S RTP obsługują wszystkie funkcje wprowadzone już dla modeli na częstotliwości do 8 GHz, w tym wysoką szybkość akwizycji i przetwarzania danych oraz deembedding, czyli kompensację torów połączeniowych, w czasie rzeczywistym. Kompleksowość najlepszego w branży wyzwalania cyfrowego została zwiększona do 16 GHz, aby zapewnić największą precyzję przy wykrywaniu bardzo małych lub przerywanych sygnałów. R&S RTP reaguje na sygnały zmienne w czasie w czasie rzeczywistym i obsługuje wszystkie typy sygnałów wyzwalających, w tym szerokość impulsu, tryb setup and hold lub wykrywanie tzw. runt pulse, przy dowolnej częstotliwości z całego zakresu pasma instrumentu.

Nowy moduł matematyczny, wprowadzony bezpośrednio po bloku deembedbingu, w czasie rzeczywistym obsługuje dodawanie lub odejmowanie dowolnych dwóch sygnałów, a także odwracanie sygnałów i operacje w trybie wspólnym. Jest idealny do debugowania szybkich sygnałów różnicowych, zarówno przy akwizycji danych, jak i wyzwalaniu.

Użytkownicy R&S RTP mogą także analizować szybkie sygnały szeregowe z szybkością do 16 Gb/s za pomocą opcji wyzwalania wzorca szeregowego R&S RTP-K140/K141, które obejmują sprzętowe odzyskiwanie danych zegara w celu wyodrębnienia wbudowanego sygnału zegara jako sygnału wyzwalającego. Wyzwalacz obsługuje wzorce bitów o długości do 160 bitów oraz schematy dekodowania, takie jak 8B/10B lub 128B/132B. Wykresy oczkowe do debugowania integralności sygnału, oparte na wbudowanym zegarze, do analizy z szybkim testem maski lub funkcją histogramu, dostarczają wyniki w ciągu kilku sekund.

R&S RTP z nową opcją R&S RTP-K93 obsługuje debugowanie i test zgodności z interfejsami pamięci DRAM przy użyciu DDR4, DDR4L i LPDDR4. Opcja łączy w sobie wiele funkcji, takich jak dekodowanie operacji zapisu/odczytu, do czterech wykresów oczkowych DDR i automatyczne testy zgodności z odpowiednimi standardami JEDEC.

Nowa opcja trybu I/Q R&S RTP-K11 konwertuje modulowane sygnały na dane I/Q w celu analizy, oszczędzania pamięci akwizycji i wydłużenia maksymalnego czasu akwizycji. Eksplorator sygnałów wektorowych R&S VSE jest idealnym narzędziem do dogłębnej analizy szerokopasmowych sygnałów radarowych lub demodulacji sygnałów komunikacji bezprzewodowej, w tym NR 5G. Dane I/Q mogą być również używane z dowolnym kompatybilnym zewnętrznym narzędziem do zastrzeżonej analizy sygnału.

R&S RTP zapewnia teraz także wszystkie funkcje wymagane jako system analizy odbicia w dziedzinie czasu (TDR) i transmisji (TDT) do charakteryzowania i debugowania ścieżek sygnałowych, takich jak ścieżki PCB, kable i złącza. Nowa opcja R&S RTP-K130 łączy wysoce symetryczne różnicowe sygnały impulsowe ze źródła impulsów R&S RTP-B7 z analogowymi kanałami wejściowymi, aby zapewnić analizę TDT/TDR zarówno dla sygnałów jednoprzewodowych, jak i różnicowych. Oprogramowanie pomaga użytkownikowi przy konfiguracji, kalibracji i pomiarach.

Żaden oscyloskop nie jest kompletny bez odpowiednich sond. Rodzina modułowych sond R&S RT-ZM z wymiennymi końcówkami pomiarowymi i natychmiastowym przełączaniem trybów, a także doskonałą wydajnością RF, została rozszerzona o R&S RT-ZM130 o przepustowości 13 GHz oraz R&S RT-ZM160 o przepustowości 16 GHz.

Wysokowydajny oscyloskop R&S RTP firmy Rohde & Schwarz jest skierowany do twórców elektroniki w wielu branżach i sektorach rynkowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i obronnej, przemysłowej i telekomunikacyjnej. Jest idealny do debugowania wbudowanych układów elektronicznych, w tym szybkich magistrali (takich jak interfejsy pamięci USB, PCI Express, MIPI lub DDR), wielokanałowych interfejsów RF (radio lub radar), złożonych jednostek zarządzania energią, a nawet prostych magistral sterowania i programowania, takich jak I2C i SPI. Jest to jedyny instrument na rynku, który kompensuje utratę transmisji ze źródła sygnału do oscyloskopu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pozostaje niezwykle szybki nawet po aktywacji korekcji sygnału.

R&S RTP to najbardziej kompaktowy oscyloskop o wysokiej wydajności na rynku, zajmujący do 40 procent mniej powierzchni biurka niż produkty konkurencji. Jest również najcichszy dzięki wyrafinowanej koncepcji chłodzenia i cichym wentylatorom.

Wysokowydajny oscyloskop R&S RTP jest już dostępny w pasmach częstotliwościowych 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 13 GHz lub 16 GHz.

Więcej informacji na stronie: www.rohde-schwarz.com/ad/press/rtp

O autorze