Segger wprowadza obsługę RISC-V w narzędziu do wizualizacji SystemView

Segger ogłosił, że narzędzie SystemView do wizualizacji w czasie rzeczywistym obsługuje już układy RISC-V. System View to narzędzie do badania, wizualizacji i zapisywania zachowania oprogramowania wbudowanego w czasie pracy. Wykorzystuje technologię Segger Real-Time Transfer dostępną w programatorach J- Link.

SystemView pozwala sprawdzić czy aplikacja działa dokładnie w sposób w jaki została zaprojektowana. Dzięki temu narzędziu inżynierowie mogą śledzić nieprawidłowości, znajdować niepożądanie interakcje oraz stwierdzać konflikty w przydzielaniu zasobów. Dane mogą być zapisywane w plikach zewnętrznych do późniejszej dokumentacji analizy i poprawy.

Korzyści ze stosowania SystemView można wykorzystać w projektowaniu systemów opartych o rdzeń RISC-V dzięki dostępowi przez SBA (System Bus Access). Oprogramowanie jest darmowe i dostępne na systemy Windows, Linux i macOS.


Więcej informacji o SystemView na stronie: https://www.segger.com/products/development-tools/systemview/

O autorze