[ŁÓDŹ] Bezpłatne warsztaty: LTSpice – ANALOG Hands-on Training

Firma Techdays zaprasza na warsztaty LTSpice – ANALOG Hands-on Training organizowane przez firmę Analog Devices we współpracy z Arrow Electronics, które odbędą się 25 marca 2020 roku w Łodzi. Warsztaty są poświęcone podstawom obsługi bezpłatnego symulatora układów analogowych LTSpice XVII, z którego uzyskane wyniki są weryfikowane w realnych układach elektronicznych. Zostaną one zaimplementowane podczas szkolenia w specjalnie przygotowanym zestawie szkoleniowym, zbudowanym na podzespołach aktywnych z oferty Analog Devices, m.in.:

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa zapisy na szkolenia zostały wstrzymane do odwołania.
Termin szkolenia „LTSpice – ANALOG Hands-on Training” zostanie przesunięty.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników w praktyce z możliwościami i obsługą bezpłatnego symulatora układów analogowych LTSpice XVII firmy Analog Devices. Przy okazji uczestnicy poznają na interesujących przykładach wybrane możliwości podzespołów analogowych produkowanych przez firmę Analog Devices oraz porównają ich działanie z wynikami symulacji.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w małej grupie – maksymalnie 20 osób.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich inżynierów elektroników zainteresowanych poznaniem narzędzi do symulacji układów analogowych i świadomym porównaniem wyników symulacji z działaniem realnych układów elektronicznych.

Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w komputer z zainstalowanym oprogramowaniem:

Sprzęt dostarczony przez organizatora:

 • zestaw Analog Training Board opracowany przez Kamami.pl

Agenda

 • Powitanie
 • Przedstawienie programu LTspice XVII
  • edytor,
  • parametry symulacji,
  • rodzaje symulacji,
  • uruchamianie symulacji, dobór parametrów symulacji.
 • Prezentacja Analog Discovery 2 i WaveForms 2015
 • Ćwiczenie #1. Generowanie sygnałów o różnych kształtach, import sygnałów tworzonych np. w Excelu i używanie ich w symulacji, eksport sygnałów generowanych w LTspice (format WAV), odsłuch sygnałów akustycznych generowanych w LTspice.
 • Ćwiczenie #2. Scrambler audio:
  • omówienie zasady działania (modulacja amplitudowa),
  • symulacja,
  • odsłuch zaszyfrowanego komunikatu w oryginale i po deszyfracji.
 • Ćwiczenie #3. Porównanie własności klasycznego wzmacniacza operacyjnego ze wzmacniaczem rail-to-rail:
  • porównanie danych katalogowych,
  • symulacja,
  • pomiar.
 • Ćwiczenie #4. Definiowanie własnych elementów używanych w symulacji. Zastosowanie własnego potencjometru w układzie regulacji barwy dźwięku:
  • definiowanie potencjometru,
  • narysowanie schematu regulatora barwy dźwięku z zastosowaniem zdefiniowanego potencjometru,
  • symulacja częstotliwościowa regulatora,
  • pomiar regulatora rzeczywistego, porównanie charakterystyki symulowanej i zmierzonej,
  • odsłuch muzyki z różnymi położeniami suwaków potencjometrów BASS i TREBLE.
 • Ćwiczenie #5. Metody Monte Carlo w symulacji. Symulacyjne badanie wpływu rozrzutu wartości elementów używanych w filtrach FDP i TT.
 • Pytania
 • Zakończenie

Czas trwania: 6 h

Miejsce szkolenia: Łódź

Rejestracja na warsztaty o 8:30, początek warsztatów o godzinie 9:15, planowane zakończenie o godzinie 15:00.

Więcej informacji i możliwość wysłania zgłoszenia na stronie Techdays.pl.

Sponsorzy szkolenia:

O autorze