Segger prezentuje oprogramowanie graficzne do projektowania interfejsów graficznych

Segger opublikował rozbudowane oprogramowanie AppWizard do projektowania aplikacji graficznych. Oprogramowanie korzysta z biblioteki graficznej do systemów wbudowanych emWin. AppWizard charakteryzuje się intuicyjną obsługą i wykorzystuje wszystkie funkcje biblioteki.

Jedną z najważniejszych cech programu jest edytor graficzny umożliwiający projektowanie interfejsu i natychmiast zobaczyć jak będzie wyglądała aplikacja (WYSIWYG). Dodatkowo, AppWizard umożliwia łatwe testowanie aplikacji w symulatorze. Wystarczy nacisnąć przycisk F5, aby zobaczyć aktualny stan projektu, podobnie jak podczas debugowania w IDE.

Sposób konstrukcji aplikacji graficznych jest bardzo prosty. Nie wymaga doświadczenia z biblioteką emWin, ani nawet z programowaniem w języku C. Przykładowo, dodanie przycisku do interfejsu wymaga tylko kilku kliknięć myszką.

AppWizard generuje kod źródłowy w C, który pracuje z każdym systemem dysponującym pamięcią RAM o pojemności co najmniej 32 KB, a także pamięcią ROM o pojemności co najmniej 128 KB. Dzięki symulacji w MS Visual Studio można debugować aplikację oraz ręcznie dodawać kod.

AppWizard jest dostępny z biblioteką emWin w wersji PRO.

Więcej informacji o bibliotece na stronie emWin.

O autorze