Konwerter 1-Wire na I2C/SPI od Maxim Integrated

Maxim Integrated wprowadził na rynek układ DS28E18, który jest konwerterem z interfejsu 1-Wire na I2C/SPI. Układ pozwala na znaczące uproszczenie podłączania czujników do systemu. Protokół 1-Wire wymaga jedynie dwóch połączeń, podczas gdy interfejs I2C – czterech, natomiast SPI aż sześciu.

Interfejsy szeregowe są typowo do podłączania sensorów zarówno w systemach przemysłowych, jak i w aplikacjach zdalnego monitoringu. Protokoły przeważnie stosowane do komunikacji mogą być za drogie i zbyt skomplikowane, jako że zazwyczaj wymagają do pięciu extenderów, by móc nawiązać komunikację na dystans do 100 metrów. Dodatkowo, niektóre szeroko stosowane interfejsy potrzebują aż sześciu wyprowadzeń do podłączania czujników do hosta.

Układ DS28E18 jest w stanie dostarczyć zarówno zasilanie jak i komunikację za pośrednictwem tylko jednego wyprowadzenia. Protokół 1-Wire pozwala na podłączenie urządzenia peryferyjnego z interfejsem I2C lub SPI za pomocą tylko dwóch przewodów. Rozwiązanie może wyeliminować z toru komunikacyjnego do pięciu extenderów, co z kolei przekłada się na koszt systemu oraz stopień skomplikowania oprogramowania. Wystarczy jedno wyprowadzenie mikrokontrolera, aby pracować z siecią od 10 do 20 czujników

Więcej informacji na stronie: https://www.maximintegrated.com/en/products/embedded-security/secure-authenticators/DS28E18.html

O autorze