W ramach letniej inicjatywy „Tworzymy razem lepsze jutro” Farnell przekazuje na cele charytatywne ponad 22 000 Euro

Farnell dzięki inicjatywie „Tworzymy razem lepsze jutro” przekazuje ponad 22 000 Euro na cele charytatywne. Ta unikalna akcja została zorganizowana przy wsparciu dostawców – firm Rohde & Schwarz, ROHM Semiconductor i Multicomp Pro. Goście odwiedzający stronę Farnell byli proszeni o nominowanie jednej z dwóch organizacji charytatywnych: Covid-19 Solidarity Response Fund lub Plan International Ireland. Za każdą nominacją przekazywano 1 Euro na rzecz jednej z organizacji charytatywnych. Oprócz tego, w przypadku, gdy klienci kupowali wybrane produkty, przekazywano dodatkowe kwoty. W sumie obie organizacje otrzymały ponad 11 000 Euro każda.

Chris Breslin, President of Farnell’s global business, mówi: „Rozumiemy, jak krytycznie ważne jest pomaganie najbardziej wrażliwym członkom naszego społeczeństwa i jesteśmy dumni z przeprowadzenia inicjatywy, której celem było „Wspólne tworzenie lepszego jutra”. Dziękujemy naszym klientom, którzy tak entuzjastycznie wzięli udział w pomocy dwóm fantastycznym i zdecydowanie wartym wsparcia organizacjom charytatywnym. Chciałbym również podziękować naszym partnerom, firmom ROHM Semiconductor, Rohde & Schwarz i Multicomp Pro – producentom, którzy bardzo hojnie wsparli tę inicjatywę.

Sabrina Grassi, Director General, Szwajcarska Fundacja Filantropijna, mówi: „Chcielibyśmy gorąco podziękować Farnell za przekazanie środków na rzecz funduszu „Covid-19 Solidarity Response Fund”, prowadzonego na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia przy wsparciu Fundacji Narodów Zjednoczonych i Szwajcarskiej Fundacji Filantropijnej. Mierzymy się z niespotykanym dotąd wyzwaniem i to w społecznościach na całym świecie, na które wpłynęła rozwijająca się pandemia. Świat staje w szranki z COVID-19 i łączy tak organizacje, jak i indywidualnych ludzi, aby przygotować odpowiedź na globalną epidemię. Pokaz solidarności, zainicjowanej tym wspólnym wyzwaniem, jest fenomenalny. Otrzymane środki pieniężne wspierają WHO – organizację, która przewodniczy globalnym staraniom, pomagając poszczególnym państwom zapobiegać, wykrywać i reagować na pandemię. W imieniu „Covid-19 Solidarity Response Fund”, Szwajcarska Fundacja Filantropijna jest wdzięczna za otrzymane wsparcie.”

Paul O’Brien, CEO organizacji Plan International Ireland, powiedział: „Dziękujemy Farnell za wybranie Plan International Ireland jako jednej z organizacji charytatywnych, na rzecz której prowadzona była kampania „Tworzymy razem lepsze jutro”. Zebrane fundusze odegrają dużą rolę w naszych programach edukacyjnych, prowadzonych w krajach rozwijających się, a szczególnie w edukacji dziewczynek. Po wielu miesiącach zamknięcia z powodu pandemii COVID-19, szkoły w krajach rozwijających się zaczynają się otwierać. Plan International Ireland ciężko pracuje ze społecznościami, które wspiera, pomagając w przygotowaniu szkół do ponownego, bezpiecznego otwarcia. Zamontowaliśmy instalacje do mycia rąk w setkach szkół, a także rozdystrybuowaliśmy uczniom i uczennicom tysiące masek oraz przyborów szkolnych.”

Chris Breslin dodał: „Przez całą pandemię pracujemy, aby wspierać tych, którzy znajdują się na froncie walki z kryzysem. Wspólnie naszymi partnerami zapewniliśmy dostawy zapasów dla klientów produkujących sprzęt służący do ochrony zdrowia, w tym maski i aparaturę pomiarową. Ponadto przekazaliśmy sprzęt i filamenty do druku 3D o łącznej wartości ponad 50 tysięcy Euro. Wspieramy w ten sposób produkcję niezbędnych wyrobów ochrony osobistej w całej Europie i w pozostałych częściach świata. Znaleźliśmy się w nowym świecie, w którym normalność jest inna niż dotąd. Mimo to pozostajemy wierni naszym wartościom oraz dostarczamy usługi i wsparcie, jakich oczekują od nas nasi klienci.”

Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy Farnell „Tworzymy razem lepsze jutro” prosimy odwiedzić stronę https://pl.farnell.com/bettertomorrow.

O autorze