Pakiet BSP dla NXP i.MX RT500 w systemie RTOS Segger embOS

Segger opublikował pakiet BSP do obsługi systemu embOS na płytce NXP i.MX RT595-EVK. Pakiet jest dostarczany w postaci gotowego do użycia projektu dla środowiska Embedded Studio. Projekt jest na licencji Segger’s friendly license, która pozwala na nieograniczone użycie w celach niekomercyjnych.

embOS i.MX RT500

Aby uruchomić projekt wejdź na stronę NXP i.MX RT595-EVK, pobierz plik embOS trial for Cortex-M and SEGGER Embedded Studio, Po rozpakowaniu archiwum znajdziesz pakiety BSP dla wszystkich płytek rozwojowych w katalogu Start/BoardSupport. Projekt dla wyżej wymienionego zestawu znajduje się natomiast w folderze NXP/iMXRT595S_MIMXRT595_EVK. Jeśli masz na swoim komputerze zainstalowane oprogramowanie Embedded Studio możesz w tym momencie otworzyć projekt i od razu skompilować.

Więcej informacji na temat systemu embOS znajdziesz na stronie: https://www.segger.com/news/segger-embos-rtos-bsp-now-available-for-nxp-imx-rt500/

Więcej informacji na temat środowiska Embedded Studio: https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/

O autorze