System Segger embOS dostępny dla procesorów 64-bitowych

Segger ogłosił, że system czasu rzeczywistego embOS od tej pory obsługuje 64-bitowe rdzenie mikroprocesorowe.

Współcześnie większość systemów IoT oraz aplikacji wbudowanych jest oparta o procesory 32-bitowe. Tym niemniej w najbliższej przyszłości rozpocznie się migracja tych systemów na wydajniejszą architekturę 64-bitową. Najnowsze układy SoC i FPGA wyposażone w zaawansowane peryferia (jak np. SuperSpeed USB lub Gigabit Ethernet zazwyczaj zawierają wbudowane właśnie rdzenie 64-bitowe, a te peryferia zazwyczaj nie są dostępne w układach 32-bitowych.

System embOS umożliwia teraz łatwą modernizację systemu do 64-bitów zachowując przy tym identyczny kod aplikacji co na platformie 32-bitowej. Pomoże to zachować deterministyczne zachowanie w czasie rzeczywistym i zapewnić większą szybkość.

Niewielkie zużycie zasobów przez system w wielu przypadkach pozwala na pracę 64-bitowych układów jedynie z wbudowanymi pamięciami RAM i cache. Oczywiście pozwala to wyeliminować konieczność używania zewnętrznej pamięci RAM. W ten sposób zmniejsza się ilość komponentów systemu, jego złożoność oraz koszt produkcji.

Więcej informacji na stronie: https://www.segger.com/products/rtos/embos/

O autorze