LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Nowe funkcje w Altium Designer 21

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się Altium Designer 21 – nowa wersja flagowego produktu Altium do projektowania PCB. W artykule prezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzone do programu w tej wersji.

Nowa wersja, jak co roku, zawiera szereg nowych funkcjonalności ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że od teraz Altium obiecuje zmianę sposobu publikacji aktualizacji programu. Dotychczas pod koniec roku publikowano nową wersję programu, w połowie roku jedną główną aktualizację, a co jakiś czas drobniejsze poprawki w programie. Od tej wersji Altium ma wydawać nową wersję programu pod koniec roku, a co miesiąc-dwa kolejne aktualizacje, zawierające tak poprawki, jak i zupełnie nowe funkcjonalności.

Główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji programu, to:

Nowy panel Simulation Dashboard dla symulacji Spice

W Altium Designer 20 firma Altium rozpoczęła proces modernizacji modułu symulacji SPICE. Wprowadziła nowy, zaawansowany silnik symulacji oferujący większą wydajność, dokładność i niezawodność. Altium Designer 21 kontynuuje rozwój narzędzi do symulacji obwodów przez wprowadzenie nowego panelu Simulation Dashboard oraz zmodyfikowanego okna Sim Model. Dzięki zebraniu wszystkich elementów procesu analizy w panelu Simulation Dashboard znacząco uproszczono proces konfiguracji, weryfikacji, a także analizy obwodu w stosunku do standardowego, ciągle dostępnego podejścia opartego na oknie Analyses Setup. Symulator obwodów Spice w Altium Designer 21 pozwala na użycie szerokiej gamy formatów modeli i projektów, włączając w to PSpice i LTSpice.

Nowy panel Simulation Dashboard i okno Sim ModelRys. 1. Nowy panel Simulation Dashboard i okno Sim Model

Ulepszenia w projektach Rigid-Flex

W Altium Designer 21 wprowadzono znaczące zmiany w obsłudze projektów Rigid-Flex, usuwające najbardziej uciążliwe ograniczenia, jakie występowały w poprzednich wersjach programu. W wersji aktualnej na dzień pisania artykułu (AD21.0.9) nowa funkcjonalność nadal występuje w fazie beta i można jej użyć dopiero po wyłączeniu opcji Legacy.PCB.RigidFlex w zaawansowanych ustawieniach preferencji.

W wersji AD21.0.9 wprowadzono:

 • możliwość tworzenia kształtu płytki z niezależnych regionów,
 • uproszczone tworzenie linii gięcia,
 • ulepszoną edycję regionów i linii gięcia w panelu Properties.

Producent ma zamiar sukcesywnie wprowadzać zmiany w obsłudze Rigid-Flex w kolejnych aktualizacjach programu.

Druk rigid-flexRys. 2. Druk rigid-flex

Ulepszenia edytora schematu

W Altium Designer 21 wprowadzono szereg zmian ułatwiających pracę na schemacie, między innymi:

 • Automatyczną numerację arkuszy schematu z poziomu panelu Projects. Tą domyślną opcję można oczywiście wyłączyć, a numerację arkuszy przeprowadzić tak, jak do tej pory.
 • Identyfikacja nazwy sieci – możliwość informacji o logicznej i fizycznej nazwie sieci w projektach hierarchicznych. Obiekt Wire, tworzący połączenia na schemacie, otrzymał w nowej wersji programu szereg parametrów, między innymi nazwy przypisanych sieci. W szczególnym przypadku projektów hierarchicznych, logiczne nazwy sieci (na poziomie schematu) mogą różnić się od nazw fizycznych (na poziomie netlisty, wykorzystywanej na poziomie PCB). Teraz informacje o przypisanych nazwach sieci mogą zostać wyświetlone w edytorze.
 • Globalne podświetlenie sieci – wybrana sieć jest teraz podświetlana na wszystkich arkuszach projektu.

Logiczne i fizyczne nazwy sieciRys. 3. Logiczne i fizyczne nazwy sieci

Ulepszenia edytora PCB

Zmiany w edytorze PCB obejmują między innymi:

 • Nowe tryby segmentów wydłużeń ścieżek podczas dopasowywania długości – TromboneSawtooth.
 • Możliwość obrotu segmentów wydłużeń typu Accordion.
 • Ulepszone przeciąganie przelotek, przelotek par różnicowych, a także par różnicowych.
 • Nowy, ulepszony tryb edytora reguł projektowych. Oferuje on alternatywne podejście do przeglądania, tworzenia i zarządzania regułami projektowymi. Użycie interfejsu opartego na dokumencie, a nie oknie dialogowym, powoduje, że edytor PCB nie jest blokowany. Tworzenie reguł staje się prostsze, a ich priorytet jest automatycznie tworzony na podstawie naturalnej hierarchii obiektów projektowych. Reguły tworzone w nowym systemie są kompatybilne wstecz.

Nowe tryby segmentów dopasowania długościRys. 4. Nowe tryby segmentów dopasowania długości

Zmiany w Altium 365

Sytuacja w 2020 roku wymusiła masowe przechodzenie na pracę zdalną, która dla utrzymania efektywności wymaga właściwego wsparcia ze strony oprogramowania. Odpowiedź Altium to przyspieszony rozwój platformy Altium 365. Zapewnia ona możliwości współdzielenia projektów i bibliotek, a także zarządzania pracą grupową poprzez chmurę, ściśle zintegrowaną z Altium Designer.

Wraz z premierą Altium Designer 21, wprowadzono także szereg zmian podczas pracy z Altium 365:

 • Historia projektu – progresywna oś czasu widoczna w przeglądarkowym interfejsie Altium 365, informująca kto i kiedy utworzył konkretną wersję projektu, wraz z listą wszystkich zmian projektu między wersjami. Na osi czasu widoczne są wersje projektów, pliki dodawane do projektu, transfery MCAD CoDesign czy też klonowanie.
 • Ulepszone komentowanie projektu – obiekty, do których przypisuje się komentarze zostają podświetlone. Natomiast sam komentarz może zostać przypisany do konkretnego użytkownika (zostanie on poinformowany e-mailem o komentarzu) oraz opatrzony oznaczeniem graficznym. Komentarze można wstawiać zarówno w edytorze schematu, jaki i w edytorze PCB.
 • Zapobieganie konfliktom – graficzna informacja w obrębie edytora w panelu Projects informuje o przeglądaniu bądź edycji danych dokumentów przez innych użytkowników, a także ewentualnych konfliktach, gdy więcej niż jeden użytkownik edytuje dokument.

Komentarze w projektach na Altium 365Rys. 5. Komentarze w projektach na Altium 365

Altium Designer 21 dostarcza oczywiście wiele mniejszych zmian. Są to m.in. możliwość przypisania wyprowadzenia komponentu do wielu padów w footprincie, możliwość nadania nazwy alternatywnemu symbolowi komponentu, możliwość wstawiania płytek w panelu pod dowolnym kątem, nowy obiekt Rectangle w edytorze PCB, łatwiejsze wstawianie grafiki na PCB, a także wiele innych.

Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com.

Altium ma zamiar systematycznie wprowadzać kolejne ulepszenia funkcji, a także nowe funkcjonalności w kolejnych aktualizacjach.

Najnowszą wersję oprogramowania Altium Designer można zamówić na stronie oficjalnego dystrybutora w Polsce, firmy Computer Controls.

Autor: Dariusz Polus
Computer Controls Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1 tel. 33 485 94 90 info@ccontrols.pl www.ccontrols.pl