Cognex wprowadza na rynek platformę Edge Intelligence

Firma Cognex Corporation wprowadza platformę Cognex Edge Intelligence (EI). Platforma ta umożliwia monitorowanie wydajności odczytu kodów i zarządzanie urządzeniami. Pomoże to klientom firmy Cognex zapobiegać przestojom i zwiększać wydajność procesów produkcyjnych i logistycznych.

W ciągu zaledwie kilku minut od instalacji, oprogramowanie EI firmy Cognex zaczyna bezpiecznie gromadzić krytyczne dane z urządzeń i wyświetlać wyniki w formie wizualnych pulpitów nawigacyjnych. Klienci mogą wykorzystać te dane do analizy trendów wydajności czy monitorowania zmian w konfiguracji. Można również przechwytywać obrazy, które nie zostały odczytane, lub których weryfikacja zakończyła się niepowodzeniem i skierować je do dalszej analizy.

Platforma pozwala na monitorowanie wielu urządzeń i linii w obrębie jednego obiektu. Możliwe jest również jednoczesne wdrażanie konfiguracji i aktualizacji oprogramowania na dużej liczbie podłączonych urządzeń. Platforma zawiera także funkcje ścieżki audytu, które śledzą i raportują wszelkie zmiany w ustawieniach urządzeń i funkcjach łączności w celu łatwej integracji z innymi rozwiązaniami Przemysłu 4.0.

Platformę Cognex EI zaprojektowano z myślą o poprawie ogólnej efektywności wyposażenia (OEE) i zwiększeniu przepustowości w wielu branżach, takich jak logistyka, żywność i napoje, produkty konsumenckie, opakowania, motoryzacja, urządzenia medyczne i elektronika.

Więcej informacji pod adresem http://www.cognex.com/en-pl/EdgeIntelligence lub telefonicznie pod numerem +48 71 71 21 086.

O autorze