[ZWYCIĘZCA] Wygrał płytkę rozwojową Microchip Curiosity HPC

Nagrodą w marcowej loterii firmy Microchip była płytka Curiosity HPC Development Board (DM164136). Wygrał ją:

Wiktor Kwarciak

Curiosity HPC to idealna platforma do zapoznania się z możliwościami nowoczesnych 8-bitowych mikrokontrolerów PIC®. Jej układ i połączenia zewnętrzne zapewniają dostęp do układów peryferyjnych niezależnych od rdzenia, tzw. Core Indepenedent Peripherals (CIP) dostępnych w wielu nowszych 8-bitowych mikrokontrolerach firmy Microchip. Peryferia te umożliwiają użytkownikowi integrację różnych funkcji systemowych w jednym MCU, upraszczają projekt, a także obniżają zużycie energii oraz koszta elementów.

Płytka zapewnia swobodę eksperymentowania dzięki złączom aplikacyjnym z wyprowadzeniami uziemienia (GND) i napięcia zasilania (VDD). Zawiera również zestaw diod sygnalizacyjnych, przyciski i potencjometr. Dodatkowo oferuje dwa gniazda mikroBUS umożliwiające błyskawiczne podłączenie różnych kart typu Click Board, których można używać podczas tworzenia aplikacji. Wszystkie połączenia ze złączami mikroBUS, diodami LED, przełącznikami i potencjometrem oznaczono nazwą portu mikrokontrolera co znacząco ułatwia programowanie. Zapewniono także pełne wyprowadzenie pinów mikrokontrolera w celu poprawienia wszechstronności płytki Curiosity HPC.

Płytka rozwojowa Curiosity HPC pozwala jednocześnie na zapoznanie się z obsługą nowej rodziny mikrokontrolerów Microchip PIC18 Q84. Jest to pierwsza seria, którą można wykorzystać do przesyłania i odbierania danych przez magistralę CAN FD. Wraz z szeroką gamą peryferiów CIP, które obsługują różnorodne zadania bez konieczności interwencji procesora, rodzina Microchip PIC18 Q84 pozwala skrócić czas i obniżyć koszty podłączenia systemów do sieci CAN FD.

Cechy płytki:

  • Obsługa 8-bitowych mikrokontrolerów w 40- i 28-pinowej obudowie.
  • Pełna kompatybilność z konfiguratorem kodu MPLAB® Code Configurator i MPLAB® X w wersji 3.05 lub nowszym.

Więcej informacji o płytce Curiosity HPC znajdziesz na stronie https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/DM164136

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych na portalu Mikrokontroler.pl

O autorze