IC Insights przewiduje duży wzrost na rynku półprzewodników

Analitycy firmy IC Insights opublikowali śródroczną aktualizację raportu McCleana zawierającego analizę i prognozę rynku półprzewodników. Aktualizacja obejmuje prognozę wzrostu dla 33 kategorii według definicji organizacji WSTS oraz potwierdza, że wzrost popytu ze strony użytkowników pobudza wzrost każdego segmentu branży półprzewodnikowym.

Raport prezentuje tempo rozwoju dla poszczególnych segmentów rynku w 2020 roku, a także prognozy analityków na rok 2021. IC Insights przewiduje zwyżkę sprzedaży aż 32 z 33 kategorii, natomiast aż 29 segmentów ma zaliczyć wzrost dwucyfrowy. Przewidywane tempo rozwoju to jedno z najwyższych w historii branży półprzewodnikowej. Dodatkowo, gdy w poprzednich latach przewidywano duży rozwój rynku, zazwyczaj opierał się on tylko na kilku segmentach, w których duży wzrost sprzedaży miał przełożenie na współczynniki ogólne. Natomiast w 2021 objął on niemal wszystkie kategorie półprzewodników.

Najwyższe tempo rozwoju oczekiwane jest w segmentach pamięci DRAM, procesorów mobilnych, a także sterowników wyświetlaczy. Są one na dobrej drodze, do uzyskania 30% wzrostu. Przewidywane ogolone tempo rozwoju branży ma wynieść ok. 24%.

Cały raport jest dostępny na stronie: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Robust-Growth-Rates-Expected-For-Nearly-All-IC-Products-In-2021/

O autorze