LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Fuzje i przejęcia w branży półprzewodników stają się normą

Przez dwie minione dekady fuzje i przejęcia były normą w branży półprzewodników. W ciągu ostatnich 7 lat ich częstotliwość jeszcze wzrosła. Wpłynęło to na znaczącą konsolidację w branży. Fuzje i przejęcia są wielomiliardowymi transakcjami ukierunkowanymi na rozwój przemysłu półprzewodnikowego, które nie powinny nikogo dziwić – według Statista w 2021 r. globalna sprzedaż półprzewodników ma osiągnąć wartość USD 527,2 mld.

Tylko w ciągu ostatnich 5-10 lat byliśmy świadkami co najmniej ośmiu dużych przejęć:

  • przejęcie firmy Broadcom przez Avago za 37 miliardów dolarów w 2015 roku,
  • przejęcie firmy International Rectifier przez Infineon za 3 miliardy dolarów w 2015 roku,
  • zakup firmy Fairchild przez ON Semiconductor za 2,4 miliarda dolarów w 2016 roku,
  • przejęcie firmy Linear Technology przez Analog Devices za 14,8 miliarda dolarów w 2016 roku,
  • przejęcie firmy Atmel przez Microchip za 3,56 miliarda dolarów w 2016 roku,
  • zakup firmy Intersil przez Renesas za 3,2 miliarda dolarów w 2016 roku,
  • późniejszy zakup firmy Cypress przez Infineon za 9,78 miliarda dolarów w 2020 roku,
  • późniejszy zakup firmy Maxim Integrated przez Analog Devices za 20 miliardów dolarów w 2021 roku,

a jest to tylko fragment długiej listy transakcji.

Spodziewamy się, że tego typu transakcje będą kontynuowane z wielu powodów – technologia wciąż się rozwija, stopy procentowe są niskie, a kapitalizacja rynku i ceny akcji wysokie, co umożliwia łatwiejsze dokonywanie transakcji giełdowych i pożyczanie pieniędzy. Na etapie rozwoju jest również szereg rynków nowych technologii, takich jak 5G, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, pojazdy elektryczne oraz czujniki IoT. Technologie te generują wiele nowych zastosowań dla półprzewodników. Przejęcia są skutecznym sposobem na poszerzenie oferty dostawcy i zapewnienie klientom końcowym kompleksowej oferty rozwiązań.

Firma Digi-Key jest dumna ze swojego bogatego portfolio, które stanowi nasz atut podczas konsolidacji rynku. Za każdym razem, gdy dochodziło do przejęcia, niemal zawsze posiadaliśmy już obie oferty produktów. Owocowało to częstą synergią nowo połączonych firm i stanowiło kolejny dowód na stabilność, jaką Digi-Key zapewnia klientom.

W przypadku ośmiu wspomnianych wcześniej przejęć firma Digi-Key była jedynym dystrybutorem e-commerce posiadającym oferty produktów obu producentów w momencie przejęcia. Jesteśmy dumni z bycia jedynym stałym elementem współzależności obu stron oraz zaszczyceni możliwością kontynuacji współpracy z firmami w trakcie ich fuzji i transformacji.

Korzyści dla dostawców

Gdy w firmie pojawia się temat przejęcia lub fuzji, często pracownicy boją się nadchodzących zmian. Jednak trend łączenia firm w branży półprzewodników niesie ze sobą wiele istotnych korzyści. Oczywiście największą korzyścią z punktu widzenia dostawcy jest nadzieja i oczekiwanie, że działanie 1+1 daje wynik większy niż 2. Transakcje tej wysokości wymagają szczegółowego planowania i prognozowania, ale w dłuższej perspektywie ich skutki finansowe często okazują się bardzo korzystne.

Wraz z rozwojem portfolio dostawca zwiększa swoją wartość dla klienta, oferując mu więcej elementów i dostarczając znaczącą część całego rozwiązania. Kompleksowa oferta utworzona dzięki przejęciom umożliwia dostawcy sprzedaż rozwiązań zamiast pojedynczych produktów, a także zwiększa jego rentowność i znaczenie dla klienta końcowego. Wzrost sprzedaży zwiększa również kolektywną siłę nabywczą. To umożliwia zakup większej ilości surowców oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych, a w rezultacie konkurencyjności.

Zaobserwowaliśmy również, że największe talenty pozostały w branży, mimo zmian w zespołach i przywództwie. Może 20 lat temu, kiedy firma nabywająca narzucała swój porządek, było inaczej. Teraz jednak, wraz z rozwojem branży i tendencji do konsolidacji widzimy, że nabywcy analizują mocne strony zespołów i kierownictwa firm. Dostrzegają również korzyści płynące z pozostawienia ich na stanowiskach w celu kontynuacji prowadzenia działalności. Proces ten jest obecnie oparty na współpracy, a firma nasza aktywnie pomaga w jego promowaniu wśród naszych partnerów.

Dla firmy Digi-Key takie przekształcenie nie stanowi problemu. Posiadamy bowiem niezbędne doświadczenie we wprowadzaniu produktów na rynek, współpracy z dostawcami i ich zespołami – nic nas nie zaskoczy. Natomiast dzięki wiedzy technicznej nasz zespół bardzo dobrze rozumie synergie produktowe. Potrafimy wykorzystać mocne strony obu firm i zaprezentować je globalnej społeczności inżynierskiej, promując większą niż kiedykolwiek siłę rynkową nowo utworzonego przedsiębiorstwa.

Ponieważ duże firmy stają się coraz większe, wynalazcy nowych technologii i produktów mogą obawiać się, że nie będą w stanie z nimi konkurować. Do pewnego stopnia jest to prawdą. Jednak wynalazcy zupełnie nowych, przełomowych rozwiązań nie będą musieli konkurować – zamiast tego firmy te będą mogły zostać wykupione. Producenci oferujący naprawdę zróżnicowane technologie prawdopodobnie zostaną szybko wykupieni przez dostawców dostrzegających ich potencjał.

Przekształcanie przemysłu przyszłości

Patrząc w przyszłość przewidujemy, że w celu zapewnienia szerszej oferty produktowej w branży pojawią się więksi dostawcy z bogatym portfolio rozwiązań pozyskanych na drodze zakupu firm, które opracowały synergistyczne produkty. Dostawcy będą w stanie dotrzeć do klienta lub inżyniera z bogatą ofertą i zaproponować rozwiązania, a nie jednorazowy zakup.

Firmy dostrzegły, że im ważniejsze mogą być dla klienta, tym większym szacunkiem się cieszą. 25 lat temu każdy próbował sprzedawać pojedyncze elementy, natomiast w ciągu ostatnich 5-10 lat zaczęto oferować kompleksowe rozwiązania. Dostawcy odkryli, że klienci chętniej korzystają z usług firm, które oferują rozwiązania, a nie produkty. Na przykład kiedyś dostawca sprzedawał tylko jeden czujnik bezpiecznikowy. Natomiast dziś chętniej wprowadzi na rynek 7-8 połączonych elementów tworzących rozwiązanie łatwiejsze do wykorzystania przez klienta.

W ciągu najbliższych kilku lat najprawdopodobniej zobaczymy więcej takich przejęć. Firmy dysponują teraz dużą ilością środków bezproduktywnie zalegających na kontach bankowych. Przeznaczą je najprawdopodobniej na inwestycje w poszerzenie oferty, aby zwiększyć swoje wyniki i wartość akcji. Należy się również spodziewać, że będziemy świadkami fuzji i przejęć nie tylko w branży półprzewodników. Duże firmy bowiem będą nadal dywersyfikować swoją działalność poza branżę. To temat na inny dzień i inny artykuł, ale z pewnością warto to obserwować. Radzę to wszystkim zainteresowanym branżą komponentów elektronicznych.

Autor: David Stein
David Stein, wiceprezes ds. globalnego zarządzania dostawcami w firmie Digi-Key Electronics, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu, zaopatrzeniu i zarządzaniu biznesem. W firmie Digi‑Key nadzoruje relacje organizacji, kluczowe cele i zadania związane z dostawcami - kieruje planowaniem strategicznym dla ponad 1000 dostawców posiadających ponad 1,5 miliarda dolarów w aktywach i 3,5 miliona produktów w magazynach (SKU).