Nowy system RTOS Segger embOS-Ultra z innowacyjnym systemem mierzenia czasu

Segger wprowadził do oferty rewolucyjny system RTOS embOS-Ultra. System wykorzystuje technikę odmierzania czasu w odniesieniu do cyklu maszynowego procesora (Cycle-resolution Timing). Pozwala to wyeliminować przerwania „tyknięcia” (tick) niezbędne w tradycyjnych systemach RTOS. W embOS-Ultra wszystkie zdarzenia oparto o pomiarze czasu, takie jak opóźnienia, można definiować w mikrosekundach lub cyklach CPU. Technika jest w stanie zastąpić metody ad-hoc specyficzne dla układu przez jasne i spójne wywołania API.

EmbOS-Ultra oferuje pełną kompatybilność API z podstawowym systemem embOS, a jednocześnie zapewnia dodatkowe wywołania API do obsługi funkcji mierzenia czasu przez cykle maszynowe. EmbOS-Ultra może zastąpić tradycyjnie wykorzystywany timer oparty o generowanie przerwań w postaci tyknięcia systemowego, zazwyczaj co 1 ms. Nowy system jest w stanie zaimplementować timer sprzętowy generujący przerwania jedynie wtedy, gdy jest to potrzebne. Pozwala to zmniejszyć aktywność procesora oraz oszczędzić energię.

Więcej informacji na stronie: https://www.segger.com/products/rtos/embos/editions/embos-ultra/

O autorze