XXVII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników na wydziale EiTI PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zaprasza na 27. Edycję Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników. Targi odbywają się dwa razy do roku, począwszy od 2008 r. Każdorazowo udział bierze udział ok. 70 firm i instytucji. Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale obecne są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy prowadzące działalność wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej i użytkowej. Najbliższe wydarzenie odbędzie się 21 marca 2022 r.

Targi odwiedzają głównie studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale również innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz uczelni warszawskich o zbliżonym profilu kształcenia. Z powodu sytuacji epidemicznej XXVIII Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 21 marca 2022.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Organizator zamierza także przekazać katalog organizacjom studenckim działających na Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia. Informacje ukażą się również w mediach społecznościowych. Planuje również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Termin zgłoszeń do katalogu upływa 18 lutego 2022 r. Zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.elka.pw.edu.pl oraz do kontaktu poprzez: d.myko@elka.pw.edu.pl

O autorze