Nowości w Altium Designer 22

Pod koniec ubiegłego roku, firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 22.

Wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21 firma zmieniła sposób publikacji aktualizacji programu. Od roku aktualizacje oraz nowe funkcjonalności są dostarczane na bieżąco, w mniej więcej miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji programu. Oczywiście, wraz z nową odsłoną programu, udostępniono szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki.

Główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji programu, to:

1. Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu

W Altium Designer 21 wprowadzono możliwość stosowania automatycznych odnośników połączeń dla obiektów typu Port i Off-sheet Connector, co pozwala na łatwe śledzenie sygnałów w projektach wieloarkuszowych. Altium Designer 22 rozszerza tę funkcjonalność o możliwość prezentacji odnośników dla wejść arkusza (Sheet Entry) w symbolu arkusza (Sheet Symbol).

Rysunek 1. Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu

Odnośniki są obsługiwane w wygenerowanych dokumentach PDF, co ułatwia bezpośrednią nawigację po połączeniach pomiędzy arkuszami schematu w dokumencie.

Rysunek 2. Możliwość wyboru docelowego obiektu podczas nawigacji w dokumencie PDF

2. Nowy panel Gloss And Retrace

Panel został wprowadzony, by dać użytkownikowi większą kontrolę nad ustawieniami podczas korzystania z poleceń Route » Gloss Selected i Route » Retrace Selected. Opcja Gloss służy do optymalizacji ścieżek, między innymi poprzez jej skrócenie czy zmniejszenie ilości segmentów. Opcja Retrace pozwala na zmianę istniejących ścieżek w zakresie wprowadzonych ustawień, jednak w odróżnieniu od Gloss, nie powoduje zmiany jej położenia. Ustawienia w panelu mają zastosowanie wyłącznie dla wymienionych poleceń. Opcje Gloss podczas interaktywnego prowadzenia czy przeciągania ścieżek można zdefiniować osobno w panelu Properties.

Rysunek 3. Panel Gloss And Retrace

3. Obsługa przelotek IPC-4761

W Altium Designer 22 wprowadzono obsługę przelotek zgodnych z normą IPC-4761. W zależności od typu przelotki ze standardu, program automatycznie dodaje do projektu dodatkowe warstwy mechaniczne z wymaganymi kształtami na tych warstwach.

Rysunek 4. Automatycznie dodane warstwy mechaniczne dla przelotek IPC-4761

Informacje te trafiają do wszystkich typów danych wyjściowych – wydruków PCB, Gerber, Gerber X2, ODB++ czy IPC-2581.

4. Automatyczna aktualizacja oznaczeń w regułach projektowych

Kolejną przydatną zmianą wprowadzoną w Altium Designer 22 jest automatyczna aktualizacja oznaczeń komponentów w regułach projektowych. Jeśli w regułach projektowych zostanie użyte oznaczenie komponentu, to po jego zmianie w projekcie (przez reanotację, uaktualnienie poprzez proces ECO czy też ręczną zmianę na PCB), oznaczenie takiego komponentu zostanie automatycznie zaktualizowane w regułach projektowych.

Rysunek 5. Automatyczna aktualizacja oznaczeń w regułach projektowych

5. Obsługa otworów stopniowych i sfazowanych

Altium Designer 22 wprowadza obsługę otworów z fazowaniem (countersink), a także otworów stopniowych (counterbore), pozwalających na stworzenie otworu, w którym można schować śrubę z łbem stożkowym lub płaskim.

Rysunek 6. Otwór z fazowaniem i otwór stopniowy

Rysunek 7. Otwór z fazowaniem w widoku 3D środowiska Altium Designer 22

Altium Designer 22 dostarcza oczywiście wiele mniejszych zmian, takich jak zmiany w interaktywnym prowadzeniu ścieżek, dodawanie wirtualnego BOM do projektu, widoczność komentarzy dla usuniętych dokumentów czy ulepszenia w symulacji obwodu.

Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com.

Oficjalnym dystrybutorem oprogramowania Altium Designer w Polsce jest Computer Controls Sp. z o.o. Więcej szczegółów na temat zakupu subskrybcji znajdziesz na stronie https://www.ccontrols.net/pl/wsparcie/subskrypcja/subskrypcja-altium-designer.html

O autorze