Biblioteka Segger emRun++ dostępna do licencjonowanego użycia w zewnętrznych środowiskach

Segger emRun++ to przełomowa biblioteka uruchomieniowa w pełni zgodna z nowoczesnym standardem C++ 17. Jest dostępna i sprawdzona w środowisku programistycznym Segger Embedded Studio, zarówno na platformę ARM, jak i RISC-V. Od teraz Segger udostępnia bibliotekę do licencjonowania i wykorzystania w zewnętrznych środowiskach projektowych.

Bilbioteka emRun++ gwarantuje szybkie operacje na stosie, co z kolei pozwala nawet na projektowanie systemów czasu rzeczywistego o ostrych ograniczeniach (hard real-time) w C++. EmRun++ jest oparta o wydajne biblioteki Segger: uruchomieniową emRun oraz emFloat do obsługi obliczeń zmiennoprzecinkowych. Zawiera kompletną bibliotekę standardową C++17 wraz z standardowymi kontenerami, algorytmami, funkcjami i innymi obiektami często spotykanymi w projektowaniu kodu.

Więcej informacji na stronie https://www.segger.com/products/development-tools/emrunpp/

O autorze