35. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2022

Tegoroczne Targi ENERGETAB odbędą się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej. Udział w targach staje się niezwykle ważną okazją, jako forum wymiany praktycznych spostrzeżeń i rozmów o aktualnej sytuacji i przewidywanych kierunkach rozwoju branży czy wdrażanych innowacjach. To także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów między wystawcami a projektantami, dostawcami usług i przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych czy władz samorządowych. Ma to ogromne znaczenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej, co bez wątpienia ma wielki wpływ na branżę elektroenergetyczną.

Zakres tematyczny produktów prezentowanych przez ponad 300 polskich i zagranicznych wystawców jest bardzo szeroki. Obejmuje kompleks zagadnień związanych z energetyką zawodową i przemysłową, w tym aparaty i systemy pomiarów, automatyki  i sterowania, budowę i osprzęt sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, energooszczędne oświetlenie przemysłowe i drogowe, zastosowania informatyki i telekomunikacji w energetyce, prezentacje innowacyjnych technologii sieciowych i stosowanych specjalistycznych maszyn czy urządzeń. Wraz z lawinowo rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii i technologiami bardziej przyjaznymi dla środowiska znaczącą część targów zajmują właśnie urządzenia i aparatura związana z tą szybko rozwijającą się branżą. Rozwiązania prezentują tutaj producenci paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp cieplnych i magazynów energii, a także dostawcy falowników i układów automatyki.

Konferencje towarzyszące targom Energetab

Targom towarzyszyć będą konferencje, których tematyka dotyczyć będzie aktualnych problemów związanych z transformacją energetyczną i zwrotowi „ku zielonej energii”. W pierwszym dniu targów odbędzie się konferencja nt. magazynowania energii i kluczowych trendów technologicznych w tym zakresie. Podczas konferencji szczególny nacisk zostanie położony na potrzeby budowy dużych i wielkoskalowych magazynów energii. Są one niezbędne dla łagodzenia trudności w bilansowaniu potrzeb i podaży energii oraz utrzymania parametrów jakościowych systemu elektroenergetycznego.

Natomiast 14 września odbędzie się druga część konferencji pt. „Fotowoltaika dziś i jutro”, której pierwsza część odbyła się zdalnie w dniach 25 i 26 maja. W „Strefie OZE” odbywać się będą pokazy najnowszych urządzeń i rozwiązań technologicznych w tej branży. Druga strefa to „Strefa Elektromobilności”, w której prezentowane będą zarówno stacje ładowania kilku producentów, jak i pojazdy elektryczne. Niektóre z nich będą do dyspozycji zwiedzających na zlokalizowanym obok torze do próbnych jazd.

Od dwóch lat podczas targów ENERGETAB jest organizowana strefa praktycznych pokazów innowacyjnych technologii sieciowych, w tym prac pod napięciem. Warto dodać, że Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w ZIAD Bielsko-Biała, jest wiodącym w kraju centrum szkolenia w technologiach prac pod napięciem. Natomiast w salach wykładowych Ośrodka odbywać się będą indywidualne prezentacje promocyjne wystawców.

Od lat duże zainteresowanie wzbudzają werdykty w konkursie na szczególnie wyróżniające się produkty prezentowane na targach. Mają one szanse zdobyć prestiżowe nagrody, jak np. Puchar Ministra Klimatu i Środowiska.

Teren targów znajduje się w urokliwie położonym obszarze rekreacyjnym u stóp Dębowca i Szyndzielni należącym do firmy ZIAD Bielsko-Biała SA. Obejmuje ponad 30 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych. Zawiera także tereny otwarte, na których wystawcy najczęściej eksponują wielkogabarytowe czy cięższe produkty.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę http://energetab.pl/

O autorze