BEZPŁATNE WARSZTATY: Hands-on Linux Academy 2022 – Wprowadzenie do sterowników urządzeń w systemie Linux

SoMLabs i Elhurt zapraszają do udziału w warsztatach linuksowych poświęconych podstawom systemu Linux Yocto Project – zaawansowanego wariantu bezpłatnego systemu operacyjnego dla platform embedded. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać w praktyce m.in. podstawy tworzenia sterowników dla nowych urządzeń w Linuksie na bazie praktycznych przykładów. Przykłady będą uruchamiane na platformie sprzętowej StarCB-6ULL/StarSOM-6ULL opracowanej i produkowanej przez SoMLabs.

Hands-on Linux Academy 2022 – Wprowadzenie do sterowników urządzeń w systemie Linux

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość napisania kodu sterowników dla urządzeń podłączonych do magistrali I2C. Poszczególne ćwiczenia przygotowano tak, aby stanowiły kolejne etapy projektu rozwijając obsługę urządzeń o dodatkowe funkcje. Każdy ze sterowników będzie kompilowany i uruchamiany na platformie StarSOM-6ULL jako moduł jądra, co pozwoli na dynamiczną modyfikację obsługi każdego z urządzeń. Ćwiczenia będzie można wykonać modyfikując własnoręcznie źródła lub używając gotowych plików zawierających niezbędne zmiany.

Warsztaty są przeznaczone dla inżynierów chcących poznać:

 • podstawy pisania sterowników w systemie Linux,
 • sposoby dostępu do urządzenia z kontekstu użytkownika,
 • metody komunikacji z urządzeniem z poziomu aplikacji użytkownika,
 • możliwości modyfikacji device tree dla nowych urządzeń.

Sprzęt wykorzystywany podczas szkolenia:

Warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie sprzętowej firmy SoMLabs bazującej na mikroprocesorze NXP i.MX6ULL. Zestaw składa się z:

 • StarSOM-6ULL – moduł SoM z mikroprocesorem i.MX6ULL, pamięcią Flash eMMC, pamięcią RAM DDR3L, interfejsem kablowym Ethernet, a także (opcjonalnie) zintegrowanym modułem radiowym WiFI/BT-BLE,
 • StarCB-6ULL-STD – płytka bazowa (carrier board) zaprojektowana do ewaluacji podstawowych możliwości modułu SoM i zastosowanego w nim mikroprocesora.

Jako urządzenia peryferyjne wykorzystane zostaną moduły KAmod z interfejsami I2C, wyposażone w sensor temperatury i sterownik LED. Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczeń udostępnią uczestnikom organizatorzy.

Lokalizacje:

 • Gdańsk – 3.10.2022
 • Warszawa – 4.10.2022
 • Poznań – 5.10.2022
 • Wrocław – 6.10.2022
 • Kraków – 7.10.2022

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszeń osób zapraszanych na warsztaty. O wynikach rekrutacji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje, a także materiały zostaną przesłane po zakończeniu naboru.

Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze do udziału w szkoleniu trafią na listę rezerwową.

Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-15.00 (z przerwami kawowymi i lunchem).

UWAGA! W przypadku ogłoszenia pandemicznych restrykcji warsztaty mogą zostać odwołane lub może zostać zmniejszona liczba uczestników.

Więcej informacji oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronie https://techdays.pl/events/bezplatne-warsztaty-hands-on-linux-academy-2022-wprowadzenie-do-sterownikow-urzadzen-w-systemie-linux/

O autorze