Segger uruchamia program partnerstwa edukacyjnego

Segger ogłosił program partnerstwa edukacyjnego (SEPP), który ma za zadanie połączyć studentów i nauczycieli z firmą. W ramach programu szkoły mogą skorzystać z narzędzi klasy komercyjnej oraz 30-letniego doświadczenia firmy.

Ramy współpracy można dopasować do potrzeb przedmiotu uniwersyteckiego lub szkolnego w celu budowania długoterminowych relacji.

Studenci mogą też współpracować z firmą Segger podczas prac dyplomowych oraz stażów. Również absolwenci mogą skorzystać z faktu, iż firma stale się rozwija i niemal bez przerwy poszukuje inżynierów i programistów chętnych do wejścia w świat systemów wbudowanych. Więcej informacji na stronie https://www.segger.com/segger-educational-partnership-program/

Segger

O autorze