Największy problem komplikujący prace projektowe

W ciągu ostatnich dwóch lat firma Digi-Key dostarczyła więcej części niż w jakimkolwiek innym okresie naszej historii. Każdy, kto zetknął się z tą branżą, zna jej cykliczną naturę i sinusoidalny charakter. Zdajemy sobie jednak również sprawę z jej dziedzictwa, które motywuje inżynierów do ciągłego wprowadzania innowacji w trakcie tych cykli.

Na początku tego roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Molex, aby przeprowadzić wśród inżynierów projektantów ankietę dotyczącą specyficznych wyzwań, jakie przed nimi stają.

Stan łańcucha dostaw

Wynik ankiety nie był dla nikogo zaskoczeniem: podstawowym problemem komplikującym prace projektowe jest dla inżynierów brak dostępności produktów ze względu na zwiększony popyt i zakłócone łańcuchy dostaw. Równolegle z tymi wyzwaniami stwierdzono, że najbardziej pożądanym zestawem umiejętności była zwiększona świadomość łańcucha dostaw na wcześniejszym etapie cyklu projektowania, co pozwalało ułatwić dalsze zakupy i działania produkcyjne.

Łańcuchy dostaw to złożone sieci, które nie zawsze można łatwo aktualizować. Istnieje wiele źródeł zakłóceń: dostępność surowców i metali, przestoje fabryk, wąskie gardła logistyczne i inne. Dostawcy i dystrybutorzy próbowali reagować, sprawdzając wszystko jeszcze bardziej wnikliwie, jednak planowanie nadal było trudne ze względu na brak pełnego zaufania do potwierdzanych dat. Proaktywni inżynierowie tworzą swe projekty mając na względzie jak największą elastyczność i upewniając się, że na listach zatwierdzonych dostawców znajdują się również źródła alternatywne.

Witryny internetowe, takie jak należąca do firmy Digi-Key, wyświetlają odsyłacze, opakowania alternatywne, części podobne oraz mają możliwość pokazywania wstecznych wyszukiwań produktów, w których można odznaczyć mniej krytyczne parametry konkretnej części, aby wyszukać części, które spełniają parametry najbardziej krytyczne. Ostatnim elementem tej układanki jest zapewnienie maksymalnego wglądu w długoterminowe prognozy klientów. Te zagregowane informacje są następnie przekazywane dostawcom w celu zaplanowania wielkości produkcji i lepszego przewidywania rozbieżności, które mogą wystąpić w przypadku niedopasowania podaży i popytu.

Unikanie „złotych śrub” w projektach

Rok 2022 najlepiej zapamiętamy jako rok „złotej śruby” – terminu używanego do opisania sytuacji, w której pojedyncza część lub ograniczona liczba części wstrzymują cały projekt. Termin ten wywodzi się z faktu, że do wykonania projektu potrzeba wielu części, a brak którejkolwiek z nich skutkuje niemożnością zbudowania produktu. Stwarza to problemy z „miksem” zapasów i powoduje obserwowane teraz zachwianie równowagi, w którym wielu klientów i dystrybutorów tworzy zbyt wysokie ogólne poziomy zapasów, ale nie są w stanie zaspokoić popytu klientów z powodu braku kilku krytycznych części.

Dziś wspomnianymi „złotymi śrubami” są takie technologie, jak mikrokontrolery i zasilacze. Z dużym optymizmem przewiduję, że mikrokontrolery oparte na technologii CMOS odbiją się szybciej niż produkty węglikowo-krzemowe lub urządzenia zasilające zaprojektowane na starszych 6-calowych lub 8-calowych waflach. Wydaje się, że każdy wzrost produkcji jest natychmiast wchłaniany przez popyt przemysłu motoryzacyjnego.

Środowisko klienta

Klienci z całego świata informują nas, że chcą, aby ich produkty były szybsze, mniejsze i tańsze. Nie przewidujemy zmiany tych oczekiwań w najbliższej przyszłości i wierzymy, że prawo Moore’a wciąż działa, ma się dobrze i nadal będzie kierować tymi potrzebami.

Według ankiety około 65% inżynierów stwierdziło, że ulepszone narzędzia projektowe ułatwiają lub prowadzą do ułatwienia ich działań projektowych. Znaczny postęp w tej dziedzinie zawdzięczamy wymianie informacji pomiędzy dostawcami i dystrybutorami oraz dążeniu do upowszechnienia wszystkich informacji.

Zdajemy sobie sprawę, że klienci, którzy poszukują szerokiego asortymentu produktów na wczesnym etapie swoich projektów, zwykle zaczynają od dystrybutora. Jednak gdy chcą uzyskać najdokładniejsze, najpełniejsze informacje, nie ma lepszego źródła niż producent. Zamiast przechowywać większość informacji o dostawcach w naszej witrynie internetowej, udostępniamy łącza prowadzące bezpośrednio do dostawców, aby zapewnić dostęp do najnowszych wersji arkuszy danych lub uwag dotyczących zastosowań. Dodatkowe rodzaje informacji obejmują obrazy 2D lub 3D części oraz symbole schematyczne i wymiary zajmowanej powierzchni. Łączymy te informacje bezpośrednio z różnymi platformami EDA, aby umożliwić kontynuowanie prac projektowych bez konieczności przeskakiwania między stronami internetowymi.

Zmieniliśmy sposób wyszukiwania, ponieważ liczba oferowanych przez nas części wzrosła z kilkuset tysięcy do kilku milionów. Wprowadzamy logikę „wyszukiwania przybliżonego” i ulepszamy wyszukiwanie zarówno treści, jak i określonych numerów części.

Wreszcie, nadal rozbudowujemy i ulepszamy nasz aparat prognozowania. Za wyjątkiem bardzo nietypowych czasów (takich jak obecne), źródłem większości naszych prognoz jest porównanie zakupów klientów w przeszłości z prognozami dotyczącymi przyszłego zapotrzebowania. Wprowadzamy uczenie maszynowe, które umożliwi prognozowanie na podstawie liczby części w szerokiej gamie obsługiwanych przez nas produktów, co jest znacznie bardziej wydajne niż wcześniejsze sposoby przewidywania trendów i zmieniających się wzorców wykorzystania. Widzimy już lepsze prognozowanie dla nowo wprowadzanych produktów, które uwzględnia informacje i wzorce z poprzedniej grupy produktów, zastępowanej przez nowo wprowadzane urządzenia.

Witryna internetowa sprawna 24/7

W wielu przypadkach nasi klienci oczekują łatwego w użyciu środowiska cyfrowego z możliwością samoobsługi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nieustannie inwestując w nowe narzędzia, możemy zwiększyć naszą szybkość, dokładność i responsywność, wprowadzając wywołania API, które pobierają najdokładniejsze informacje w czasie rzeczywistym, w momencie zapytania. Nasza strategia polega na powolnym i metodycznym wprowadzaniu wspomnianych ulepszeń, aby witryna cały czas była dobrze znana użytkownikowi, przy jednoczesnej poprawie środowiska klienta.

Rozumiemy, że naszą rolą jest bycie pomostem między nowymi technologiami, stale wprowadzanymi przez 2300 producentów, których obsługujemy, a ponad 700 tysiącami klientów, którzy chcą wprowadzić najbardziej konkurencyjne i innowacyjne produkty na rynki całego świata.

Rok 2023 i kolejne

W przyszłości inżynierowie będą nadal musieli dbać o elastyczność w układach front-end swoich projektów, uwzględniać alternatywy oraz korzystać z partnerstwa dystrybutorów i dostawców. Jesteśmy tutaj, aby wspomagać innowacyjność naszych klientów i słuchamy przekazywanych przez nich opinii.

Jesteśmy w tym razem – wspólnie pokonujemy wyzwania i wykorzystujemy możliwości, aby nasi klienci nadal mogli budować maszyny i urządzenia, które wprowadzają branże takie jak opieka zdrowotna, motoryzacja, energetyka, 5G oraz Internet rzeczy (IoT) w przyszłość.

O autorze